Mustafa Ülkü Caner

Mustafa Ülkü Caner

Adalet cesareti tam iktidar cesareti nakıs!

Dost acı söyler…
Kurultay üzerinden bir hafta geçti.
Aşağıda yazdıklarım yapıcı eleştiri olarak algılanmalıdır.
Tüm bunlar, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar esas görev olan, Parlamenter Demokrasi’ye dönüş siyasetinden ödün vermeden yapılmalıdır.
36. Adalet ve Cesaret Kurultay’ından CHP’de önümüzdeki sürece dair öngörüleri irdeleyelim.
PM profilinden CHP’nin  gelecek günlere bakışı ve temel hedeflerini çıkarmak olası.
İlk verilere göre (13 )Avukat ve  (11) Akademisyen ağırlıklı bir PM ortaya çıktı 36.
Adalet ve Cesaret Kurultayı’ndan.
Buna karşılık devlet tecrübesi ve hafızasına sahip bürokratların sayısı bir elin beş parmağını geçmez. 
Avukat ve akademisyenlerin ortak parametreleri yok gibi görünse de ikisi de İktidar ve yönetimi kendi konularında bilimsel ve hukukun penceresinden en iyi irdeleyen ve karşı tezler ortaya koyabilecek değerlerdir. 
Ancak bunun  yanında karşı tezlerini ve çözümleri ile modellerini hayata, halkın kullanımına aktaracak akıl ve tecrübe ise kim de olabilir?
Bürokratlarda. Uzmanlarda.
Devletten gelen kurumsal hafıza ve tecrübe sahibi uzmanların ve bürokratların varlığına da ihtiyaç yok mu? - Var
Çünkü önümüzdeki süreçte ekonomi kadar belki  de daha büyük sorun eğitim ve savunma güvenlik politikaları ile kurumsal yapılarında meydana geldi.
16 yıllık AKP iktidarından sonra CHP için temel görev, devlette kurumların yeniden inşası ve oluşan tahribatı komplikasyona meydan vermeden düzenleyerek halkın beklentilerine cevap vermektir.
Parti Meclisi, halk tarafından sorgulanacak ve bu kadronun umut olup olmadığı irdelenecektir.
Özellikle PM oluştururken, muhalefet odaklı mı, iktidar odaklı mı bir PM oluşturulduğu dikkate alındı mı?
Örneğin PM üyeleri parti iktidara gelse,  devleti siyaseten yönetecek kabiliyet ve tecrübeye sahip mi?
Kaç tanesi bürokrasiyi ve devlet işleyişini biliyor?
Ekonomi kurmay heyeti hem tecrübe, hem de akademik bilgi ve derinlik umut veriyor.
Dış politika ile ilgili Büyükelçi statüsünde 2 PM üyesi var.
Ancak ne eğitim, ne savunma ve güvenlik, ne de topyekûn kamu yönetiminde teori ile pratiği mecz edecek bir müsteşar genel müdür, vali ve general yok.
Askeri konuları örneğin PM’ye doğru bir şekilde anlatabilecek general bir üyesi var mı?
36. Adalet ve Cesaret Kurultayı’ndan çıkan sonuçta Adalet iddiası var mı, var!
Ancak  2018 veya 2019’da İktidar Cesareti ve Planı var mı?
Yok, en azından nakıs, yani eksik!
Neden mi?
Avukat ve akademisyen ağırlıklı bir PM ‘den ancak iktidara karşı sağlam eleştirel karşı söylemler ve teorik çözüm modelleri çıkar.
Ancak projeleri sanatsal yapıya dönüştürecek devlet hafızası ile mecz edecek ustaların olmadığı bir CHP’den iktidar umudu çıkmaz. 
Hani Türkiye’de sıkça kullandığımız bir lafımız var:
“Olan olmuş!” En azından biraz telafi etmek gerekir.
Şimdi yeni bir Parti Meclisi var, hayırlı olsun.
Bu kadar kavga, gürültü ve kargaşa veya hadi emek de diyebiliriz, 2 ayda bir Ankara’ya gidip parmak kaldırmak için olmamalı!
MYK  ve PM, eksik olan uzman kadrolar tespit edip acilen “Gölge İktidar” gibi çalışmalıdır:
*PM üyeleri Genel Başkan Yardımcıları başkanlığında sürekli komisyonlarda görev almalılar.
*Bu komisyonlar önemli konularda  ve etkin şekilde çalışmalılar.
*Bu komisyonlarda konusuna göre sürekli uzman bürokrat ve devlet tecrübeli yetenekli gönüllü güçler de bulunmalı.
*Bu komisyonlar sık sık bir araya gelerek partinin stratejisi, taktikleri  ve günlük politikasını birlikte oluşturmalı ve yön vermeliler.

Önceki ve Sonraki Yazılar