Mustafa Ülkü Caner

Mustafa Ülkü Caner

AYM (Anayasa Mahkemesi) mi, AVM mi?

Kısaltmalarda bir harf bile çok önemlidir.

A n a y a s a   M a h k e m e s i   (AYM) ile

A l ı ş  V e r i ş  M e r k e z i  (AVM) mesela.

Herkesin uzmanlık alanına göre .

Bazıları AVM leri yaparlar , yaptırırlar , satarlar .

En azından oralarda gezmek en sevdikleri bir şeydir.

Bıkarlarsa bir AVM’den , bir yenisini yaparlar , satarlar veya başka AVM’de dolaşrlar.

Ama AYM  ( Anayasa Mahkemesi ) öyle mi ?

Sadece bir taneciktir ülkemizde.

Anayasa Mahkemesi aynı zamanda Yüce Divan’dır.

Yani Cumhurbaşkanı , Başbakan , Bakanlar, Milletvekilleri , Genel Kurmay Başkanı ve kanunda sayılan bazı çok üst düzey bürokrat ve hakimler burada yargılanır.

Kararları herkesi bağlar.

Tabii , kendilerini Anayasa’nın ve Anayasa Mahkemesi’nin üstünde görenler hariç !

Tüm Mahkemeler de AYM kararlarına uymak zorundadır !

Bir ülkenin en son ve önemli devlet kurumu sigortasıdır AYM.

Bazıları  için AVM’ ler çok önemlidir.

AYM ise , işine gelince veya kızdığında ayar vermek için aklına gelen bir şey işte.

Pek önemi yoktur anlayacağınız !

Teorik olarak yürürlükte olan Anayasa’mıza göre Anayasa Mahkemesi anayasal kurumlar içinde sayılır.

Hatta en önemli kurumsal güven ve toplumsal istikrar unsurudur.

Demokratik hukuk devletinin göz bebeğidir.

İnsanların ve hatta kurumların tekne su alırken sığınabileceği en son yat limanı gibidir.

Yat limanına sığınabilme ümidini de kaybeden denizciler denize atlarlar , tek başlarına veya bazılarıyla birlikte tutundukları tahta parçası , şişme botlar veya can yelekleriyle  canlarını kurtarmaya çalışırlar.

Can pazarı görüntüsü oluşur.

Kaos ve kontrolsüz hareketler çoğalır.

Sonuçta tam bir felaket yaşanır.

Anayasa Mahkemesi’nin önce kendi değeri ve önemini bilmesi gerekir.

Saygınlığına kendi üyeleri başta olmak üzere hiç bir kişi veya kurum tarafından halel getirilmemesi şarttır.

Hiç bir baskı , tehdit, , telkin  ve siyasi manevraya pirim vermeyen bir yapısı olmalıdır.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, beğenmediği AM Kararlarına karşı daha önce şöyle demişti:

“Karara saygı duymuyorum , yerel mahkeme kararında direnmeliydi”

Talimat algılanmıştır (!)

Mesaj alınmıştır  ( ! )

İstanbul ‘da yerel mahkemeler derhal Mehmet Altan ve Şahin Alpay davalarında Anayasa Mahkemesi’ne ayar vermiş.

Anayasa Mahkemesi’ne kendilerince “ders” vermişlerdir.

Sarayın bakışları arasında ... !

Önceki ve Sonraki Yazılar