Mustafa Ülkü Caner

Mustafa Ülkü Caner

Tüzük için öneriler (2)

DÜN ve bugün makale içinde kısa kısa sistemsiz olarak sunulan bu öneriler ham fikir halinde olup, tartışılıp, formüle edilebilsin diye yapılmıştır.
*MYK kararıyla parti üyeliği istisna olarak ve her bir takvim yılı ve ilçe için mevcut üye sayısının yüzde 1 inden fazla olamaz.
*Gerçek, aktif ve ilgili üyelerden oluşan bir parti örgütü oluşturulmalıdır.
*Kurultay delegeleri ilçe kongrelerinde seçilmelidir.
*PM, en az 15 günde bir YDK ise ayda en az 1 kez toplanır.
*PM, Genel Başkan dâhil 100 üyeden oluşur.
***
*Nüfusu 1 milyon  kişiyi geçen illerde  PM birden fazla seçim ve örgütlenmeye en uygun şekilde bölgeyi bölerek İl Başkanlığı oluşturulmasına karar verebilir.
*Nüfusu 2 milyon kişiyi geçen kentlerde 2. İl Örgütü kurulmak zorundadır.
*İstanbul  İl Örgütü, seçim çevreleri dikkate alınarak tüm organlarıyla en az 6 ayrı İl Örgütü halinde yapılandırılır.
*Ankara ve İzmir seçim çevreleri dikkate alınarak tüm organlarıyla en az 3 İl Örgütü halinde yapılandırılır.
*Disiplinde adalet için disipline sevk işlemi İlçe  ve  İl Yönetim Kurulları  ve  MYK  takdirinden kurtarılmalıdır.
***
*Her İlçe, İl ve Kurultay’da  her biri kendi seviyesinde yetkili ve görevli olmak üzere mümkünse 3 veya 5 kişilik tercihan hukukçu üyelerden oluşan bir nevi “parti savcılığı kurulu” oluşturulmalıdır. (Parti Disiplin Sevk Kurulu-PDSK).
Bu kurul, res’en sevk işlemi yapabilir.
Şikâyetler doğrudan bu Kurul’a yapılabilir.
Yönetim Kurulları ve MYK’nın sevk işlemleri bu kurulun ön incelemesinden  geçmelidir. PDSK sevk talebini bir kereye mahsus yeniden değerlendirilmesi için ilgili kurula iade edebilir.
Disiplin Kurulları öncelikle Parti Üyelik Haklarının teminatı olmalıdır.
***
*Seçimle gelinen parti görevleri en fazla 10 yıl yapılabilir.
Daha sonraki aday olması durumunda 3/5 oranında nitelikli çoğunluk bulmalı veya bir dönem  aday olmaması gerekir.
***
Milletvekilliği, Belediye Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği  ve Belediye Meclis üyeliği en fazla 2 dönem üst üste yapılabilir.
3. Dönem seçilmek isteyen kişi ya bir dönem beklemede kalmalı veya 3/5  oranında nitelikli oy  alabilirse 3. veya daha sonraki dönemler için aday olabilir.
***
*Büyükşehir Belediye Başkanı, İl, İlçe Belediye Başkan  adayları, ilgili kentin partili tüm İl ve İlçe Yönetim Kurulları ve Disiplin Kurulları üyelerinin ve tüm İl, İlçe ve Kurultay Delegelerinin ön seçimle belirlediği  3 aday içinden PM veya yetki alırsa MYK tarafından belirlenir.
Büyükşehir veya Bütünşehir alanı içinde bulunan Belediye Başkanları da yukarıdaki usule göre belirlenir.
Ancak, nüfusu 20 bin kişiden küçük yörelerde ayrıca PM ve MYK belirlemesine gerek duyulmadan önseçim sonucu onaylanır.
***
Büyükşehir Belediye Başkan adayları siyasi öneminden dolayı PM ve yetki devri varsa MYK tarafından atanabilir.
***
İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri ilgili bölgenin yönetim, disiplin kurul üyeleri ile tüm ilgili bölge delegeleri arasındaki ön seçimle belirlenir.
 

Önceki ve Sonraki Yazılar