MUSTAFA KEMALLER TÜKENMEZ

Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli kritik ve efsanevi bir bölümünü oluşturan Çanakkale Savaşları'nda kazandığımız zafer, Dünya tarihinin gidişini bile değiştirmiştir.
O tarihte dünyanın en güçlü zırhlıları ile donatılan, muazzam bir kuvvet Çanakkale Boğazı'nı geçememiş, düşman kuvvetleri, hak ve özgürlük savunucusu her biri kahramanlık simgesi askerlerimiz önünde hezimete uğramıştır.
Çanakkale, tarihimizde altın harflerle yazılmış destanlardan bir tanesidir.
"Dünya Şairimiz" Nâzım Hikmet de etkilenerek "Kuvayi Milliye''de yazmıştır şu dizeleri;
"Sonra, 3 deniz,
6 kol tren hattı,
sonra, göz alabildiğine yol :
sılaya gittiğimiz,
gurbette göründüğümüz
ve neden
ve niçin olduğunu sormadan
çöle, Çanakkale’ye,
ölüme gittiğimiz yol
ve sonra toprak
ve o toprağın insanları..."

****

Çanakkale,  muhteşem askeri dehası ve stratejisiyle Mustafa Kemal'in tarih sahnesine adımını attığı, O'nun "Büyük Önder" niteliğini "anasının ak sütü" gibi hak ederek kazandığı savaştır!
19. Tümen Komutanı Kurmay Yarbay Mustafa Kemal’in, Arıburnu’ndaki şu emri; savaşın dönüm noktalarından biri olduğu savaş tarihimizde yazılıdır : 
“Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum!”

****
Çanakkale, bağrındaki 280 bin şehidimizle, pek çok ülke askerinin koyun koyuna yattığı dost bir vatan toprağı olarak simgeleşmiştir.
Anna Seghens'e göre, "Ölüler genç kalır"mış!
Bana göre de "Şehitler ölmez!.."
Faruk Nafiz Çamlıbel'in de dediği gibi;
"Övün, ey Çanakkale ki sen Mustafa Kemal’in/
Yüz milletle yüz yüze ilk görüştüğü yersin!"
Mustafa Kemaller tükenmez!..

Önceki ve Sonraki Yazılar