Ömer Adıgüzel

Ömer Adıgüzel

Çağdaş bir Keloğlan metaforu: Kemal Sunal

Halk tarafından oluşturulan ve ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa aktarılan, olağan üstü olayları anlatan masalların yine olağanüstü kahramanları vardır.

Keloğlan bu kahramanlardan biridir. 

Yaşama hep güzel taraftan bakan, sürekli gülen, sorunları da aynı gülümseme ile çözen bir kahramandır Keloğlan.

Yoksul annesi ile birlikte yaşar.

Padişahın kızı ile evlenmek için çoğunlukla imkânsız olan sınavları geçmek zorundadır.

Keloğlan’ın düşmanları da vardır.

Masal boyunca bu düşmanlar Keloğlanın sürekli karşısına çıkar ve hedefine ulaşmaması için çeşitli engeller oluştururlar.

Keloğlan bu engelleri ya kurnazlığı ya zekâsı ya da ona yardım eden diğer kahramanların yardımları ve bazen de şansının yardımıyla bir şekilde aşar.

Engellerle dolu uzun yolculuğunun sonunda sınavı başarmış olarak döner.

Bu arada en büyük düşmanı olan Köse’yi de alt eder.

Köse sürekli hile yapan, kötü kalpli, acımasız, inatçıdır.

Gözü hiç doymaz Köse’nin…

Kendi çıkarları için yapamayacağı şey yoktur.

Köse, Keloğlan’ın karşısında hiç başarılı olamaz ve yaptıklarının cezasını mutlaka çeker.

Keloğlan kendisine kötülük yapanlara da asla acımaz ve onların cezalarını verir.

Kemal Sunal’ın canlandırdığı karakterlerin hemen hepsi de kötülere, zalimlere, hilekârlara, yobazlara, bağnazlara, hak yiyenlere, emek hırsızlığı yapanlara karşıdır.

İyi, dürüst, namuslu, eşitlikçi ve hakça paylaşmayı savunan karakter tutumunu canlandırır çoğunlukla Kemal Sunal.

Bu nedenle günümüz koşullarının değişmez masal kahramanı olarak yaşamımızdaki konukluğu asla bitmez.

Çünkü pek çok kişi o karakterde kendini görür, onunla özdeşleşir, onun nezdinde güçlü ve acımasız olanı yener ve kurguda da olsa mutlu sona ulaşır.

“Kemal Sunal bu ülkeye zihinsel anlamda yapılmış en büyük kötülük, filmleri resmen insanın zekâsına hakaret içeriyor” sözleriyle Kemal Sunal’ı ve karakterlerini eleştiren Cemile Bayraktar’a şu bilgiyi hatırlatmakta yarar var.

Kemal Sunal oynadığı filmlerin ve canlandırdığı karakterlerin senaryolarının hemen hiç birini kendi yazmamış, kendisine sunulan karakteri ve tutumunu başarıyla yorumlamıştır.

Böylece özgün ve etki bırakan bir oyunculuk örneği göstermiştir.

Başarılı bir aktörün gücü de bu yorumlardan gelir.

Kemal Sunal karakterleri doğaldır, içtendir, halkın ta kendisidir.

İzleyenin dertlerine derman olur ya da onları bütün dertlerinden kısa süre de olsa uzaklaştırır ve gülümsetir.

Hani uzun süredir bize unutturulan gülebilme ve gülümsemeyi hatırlatır. 

Döneminin çağdaş bir Keloğlan metaforudur Kemal Sunal ve karakterleri…

Önceki ve Sonraki Yazılar