Ömer Adıgüzel

Ömer Adıgüzel

Gelenler: Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi

“İnsanlık tarihiyle beraber kurulan çemberlerin çeşitli nedenlerle koptuğuna, insanın tek tek ya da topluluklar halinde dağıldığına, bir yerlere gitmek ya da bir yerlerden gelmek için yola çıktığına tanık oluruz. Kimileri çoktan geldi… Kimileri de gelmek üzere… Gitmeyi düşünenler ya da bugün gelenler…”

“Gelenler kimler?  Niçin geldiler? Geride neler bıraktılar? Geldikleri yere etkileri nelerdir?” gibi birçok soruya yaratıcı drama ile yanıt arayacak bir çalışma önümüzdeki hafta 23-28 Ekim 2018 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek.

Birileri geldi ya da getirildiler. Hiç kimse zorunlu nedenler olmasa kendi evini, yurdunu kolay kolay bırakıp başka ülkelere gitmez. Geldiler. Mademki geldiler o halde bundan sonra ne yapmak gerekir?  Eğitsel, kültürel ya da sanatsal bir şeylerin yapılması gerek. Yaratıcı drama bu yapılacakların başında geliyor.

Tiyatrodan farklı bir alan olan yaratıcı drama; süreç odaklı, yaşantı kaynaklı ve katılanların birikimlerinden hareketle yapılan canlandırma çalışmalarından oluşarak etkileşimi ve estetik eğitimi amaçlar. Özellikle toplumsal olayları oyun ve doğaçlamalarla irdeleyen yaratıcı dramanın her konuyu yaparak, yaşatarak, hissettirerek ele aldığı için etkisi de daha geniş ve fazladır. Bu nedenle yaratıcı drama ile gerçekleştirilen göç, uyum, değişim, dönüşüm vb. gibi uzun erimli çalışmalar doğrudan veya dolaylı olarak toplumsal değişime katkı sağlayabilir.

Ankara Üniversitesi ve Çağdaş Drama Derneği tarafından gerçekleştirilecek olan 29. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi atölye çalışmaları, çağrılı konuşmacılar, paneller ve bildiriler ile bu alana ilişkin katkıların en olumlu örneklerini sunacak içeriğe sahip.  Kongre için seçilen ana temanın “Gelenler” olarak belirlenmesi ve bu temanın yaratıcı drama yöntemiyle atölyelerde uygulamalı olarak işlenmesi, ülkemizde tartışmakla bitmeyecek “Suriyeli, Mülteci, Göç, İltica”  gibi konulara odaklanılmasını da sağlayacak.

Açılış konuşmasını tiyatro sanatçısı Tamer Levent’in yapacağı; Norveç, Almanya, İngiltere, Polonya ve Türkiye’den 20 uzmanın atölyesinin bulunacağı kongrede 40’a yakın bildiri sunumu ile iki de panel gerçekleştirilecek. Böylece “Gelenler”; kültürel, eğitsel, sosyolojik, psikolojik, politik ve sanatsal düzlemde tartışılmış olacak.  

Kongre broşüründe yer alan  “…başka ülkelere göç eylememek uğruna verilen Kurtuluş Mücadelemizin merkezi Ankara’da…” tümcesi  “Gelenleri” ve gelme nedenlerini özetlemeye de yetiyor zaten.

Önceki ve Sonraki Yazılar