Ömer Adıgüzel

Ömer Adıgüzel

OYUN İLE MATEMATİK ÖĞRETİM OLUR MU?

Murtaza Aykaç ve Davut Köhçe tarafından yazılan  “Eğitsel Oyunlar ile Matematik Öğretimi” (Pegem Akademi 2020) başlıklı kitap bu soruya bol örnekli uygulamalarla “Evet” yanıtı veriyorlar.

Eğitim yaşamı boyunca matematik dersi ile sorun yaşamayan kişi azdır. Matematik dersine yönelik tutumların korku ve kaygı yüklü oluşu elbette bu dersin akademik başarısının da düşük olmasına neden olmaktadır. Bu nedenle öğretmenlerin önce matematik dersini sevdirmeleri gerekiyor. Bunun için etkileşimli etkinlik ve yöntemlerden daha fazla yararlanmaları gerekiyor.

Oyun bu etkinliklerin en başında gelir. Başta çocuklar olmak üzere tüm öğrenenler için oyun geleceğe ilişkin beklentilerin yüksek tutulmasını sağlar. Girişken, bağımsız düşünebilen yetişkinler olabilmek için zengin bir oyun deneyimi içinde büyümek önemlidir. Bu nedenle eğitim ortamlarında bir araç olarak oyundan yararlanma önemli ve kalıcı öğrenmelerin gerçekleştirmesini sağlayabilir. Bu durum uygun olan her dersin konu, amaç ve kazanımlarına dönük de uygulanabilir. Matematik dersi de bu derslerden biridir.

Oyun, yalnız bir eğlence aracı değildir. Oynayanın duygularının, çatışmalarının, eğilimlerinin, kendi istek ve çevre etkilerinin içine alındığı bir eylemdir. Sözgelimi çocuk kurduğu oyunda, amaçlarını, problemini, sevincini, öfkesini, sevgisini, nefretini çözmekte ve ifade etmektedir. Bu oyunlar aracılığıyla kendi gereksinimleri ile çevre şartları ve etkileri arasında denge kurmakta ve bir uyum oluşturmaktadır. Oyun duygusal bir ifade aracı olduğu gibi, çocuğun bir şeyler öğrenmesini ve yaratıcılık yetilerinin gelişmesini de sağlar. Bu nedenle oyunu öğrenmek için önemli çok araçtır. 

Oyun oynamak isteğe bağlıdır. İçten gelen bir davranıştır. Ismarlama ya da zorlama oyun tam olarak oyunu açıklamaz. Oyunda eğlenme ve haz alma belirgin bir özelliktir. Çatışma çözme, geleceğe hazırlanma, uyum, ilgiyi belli bir konu üzerinde toplama, problem çözme ve merak duygusunu kazanma oyun aracılığı ile çocuğa kazandırılabilir.

Çocuk ne zaman ki bir objeyi bir başka nesnenin yerine kullanmaya başlarsa (at yerine sopanın kullanılması gibi) anlam objeden ayrılmaya başlar. Sembolik oyun soyut düşüncenin gelişmesinde önemli rol oynar. Oyun çocukların bilgiyi topladığı ve yeni becerileri öğrendiği, eski becerilerinin alıştırmasını yaptığı temel yollardan biri olduğu için matematik derslerinde oyunlardan bir araç olarak rahatlıkla yararlanılabilir.

“Eğitsel Oyunlar ile Matematik Öğretimi” başlıklı bu kitap tam da bu amaçları gerçekleştirmeye uygun seçilmiş, uyarlanmış oyun örnekleri ile matematik etkinliklerini birleştiren bir çalışma niteliği taşıyor. Hatta bu kitap için matematik derslerinde bir araç olarak oyundan yararlanma amacı güdüldüğü kadar oyun etkinlikleri için de matematikten yararlanma amacı taşıdığı söylenebilir.

Önceki ve Sonraki Yazılar