Ömer Adıgüzel

Ömer Adıgüzel

Şamanlar ve Mitler

“Geçirgen formlar ve leke, yere düşen gölgeler ve renkler şamanlar dünyasına bir geçiş yapmakta bana yardımcı oldu. Bence tüm bu form ve malzeme denemeleri, heykelime yeni bir açılım getirdi.  Çok sevdiğim demire yeniden döndüm… Ben şamanlıkla ilgili-enerji çıkarmakla ilgili form bulmak zorunda hissettim kendimi. Bir anda formlar değişebiliyor. İnsanın kendini kontrol etmesi gerekir; Ben bunu neden yapıyorum, doğru mu yanlış mı yapıyorum, başkalarının beğenilerine göre mi yapıyorum diye sorması lazım. Sormazsan kendine ihanet edersin. Soru işareti her zaman kendine yönelmelidir ”  tümceleri ile heykel sanatçısı Mehmet Aksoy “Şamanlar ve Mitler” sergisinin özünü aktarır. 

Şamanlar; ruhlar, tanrılar ve insanlar arasında bağlantı kuran belirli özelliklere sahip din adamlarıdır. Yerine göre hasta iyileştirir, gelecekten haberler verir, yaşamda nedeni bilinmeyen pek çok olguya bilge yanıyla yanıt verir. Yaşadığı topluma yön verir. Şamanlar kaynağını yaşamdan ve doğadan alır. Bu nedenle içten ve doğaldırlar. İnandırıcı özelliklere sahiptir.

Mit ise kuşaktan kuşağa yayılan, toplumun düş gücü etkisiyle zamanla biçim değiştiren, tanrılar, tanrıçalar, evrenin doğuşu vb.yle ilgili, imgesel, alegorik bir anlatımı olan halk öyküleri olarak adlandırılabilir.  Mehmet Aksoy’un “Şamanların ve mitlerin taşıdığı enerji ve onun sanata dönüştürülmesi beni her zaman cezbetmiştir”  tümcesi ile Şaman inancı ve mitolojisi üzerine ürettiği mermer, taş ve metalden oluşan heykel seçkisiyle bu enerjiyi yansıttığı görülür. Sanatçı bu sergi ile insana, ruhlar dünyasında, içsel güce ve doğanın kutsanmasına bir gönderme yaparak, bozulan insan doğa ilişkisine dikkat çekmeyi amaçlamış, hem doğalı aramış, hem doğal olmayı vurgulamış hem de doğalıktan kaynaklanan üretimlerini gerçekleştirmiştir.

"Şamanlar ve Mitler" sergisi ile heykellerinde şamanların ve mitlerin içlerindeki gizli güçleri nasıl çıkardıkları, nelerden yardım aldıkları, nelere inandıkları sorusuna cevap arayan Mehmet Aksoy’un heykelleri 20 yıl aradan sonra Ankara ile buluşmak gibi bir özelliğe de sahip.  

Kuşkusuz bu buluşmada önemli rol serginin yer aldığı Ankara’da Kale bölgesinde bulunan Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi yöneticilerine düşüyor. Müze yetkilileri 28 Ekim 2018 tarihine kadar sergi süresini uzatmak gibi güzel ve yerinde bir karar almış. Sergi Pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında görülebilir. 

Mehmet Aksoy’un “Şamanlar ve Mitler” sergisi Erimtan Müzesi’nin zengin içeriği ile Ankaralıları bekliyor.

Önceki ve Sonraki Yazılar