Ömer Adıgüzel

Ömer Adıgüzel

UYUM VE YARATICI DRAMA

Uyum bir bütünün parçaları arasında bulunan ya da bulunması gereken uygunluktur. Uyumu bazı yaklaşımlar, grubun düşüncesinin yanlış olduğunu bildiği halde onlara uyma ve onlarla birlikle hareket etme isteği olarak tanımlasa da yaratıcı drama çalışmalarının beklediği ya da tanımladığı uyum bu çerçevenin dışındadır. Tam tersi yaratıcı drama çalışmalarında katılımcıların kendi benliğini kaybetmeden toplumsal uyum becerisini geliştirmesi amaçlanır. Bu çalışmalarda bir dışlanma korkusu olmadan yanlış bir düşünceye uyum göstermeme davranışı beklenir. Çoğunluğun fikri her zaman doğru olmayabilir.  Yaratıcı drama çalışmaları böyle anlarda yalnız kalmanın çoğunluğa uyum gösterme davranışından daha iyi olduğunu fark ettirir. Özellikle yaratıcı drama eğitmenlerinin uyum amaçlı etkinlikleri bu amaçları gerçekleştirme hedefini taşır.

1985 yılından beri gerçekleştirilen Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi bu yıl 24-27 Ekim 2019 tarihleri arasında 30. Kez Adana’da düzenleniyor. Kongrenin ana ana teması bu yıl “Uyum” olarak belirlenmiştir. Eğitimde Drama, Yaratıcı Drama veya Drama olarak adlandırılan bu yöntem ve alanın temel çalışmaları arasında yer alan “uyum” çalışmaları çok önemlidir ve geliştirilmesi gereken önemli amaçlardan birini oluşturur. Bu çalışmalarda “uyum” odaklı etkinlikler katılımcıların; birbirlerine, drama alanına ve kendilerine yöneliktir. Hem dış hem de içsel uyuma ulaşma amacını taşır.

Uyumlu bireyler yaratıcılığın en büyük engellerinden biri olan uygu (Conformizm) ile mücadele etme yollarına da daha kolay ulaşabilir. Uyum, hemen her ülkede gerçekleştirilen drama çalışmalarında tüm katılımcıları “ayna” etkinlikleri ile karşılaştırır. Tıpkı drama çalışmalarındaki katılımcısına iç görü kazandırmak gibi “Ayna” etkinliklerinin de amacı kişinin kendisi ile karşılaşması, kendisi, başkaları ve çevresiyle uyum içerisinde olma halini yansıtmaktır.

  1. olmadığı tüm ortamlarda kaos, dağınıklık, yabancılaşma, anomi, bozulma, amaçtan uzaklaşma, belirsizlik gibi durumlar yaşanabilir. Bu durumları yaşamamak için değişim, dönüşüm, adapte olmak, ahenk, anlaşma, düzen gibi pek çok kavram uyum amaçlı etkinliklerinin çevresinde bir çember oluşturur. Yaratıcı drama bu çemberin kendisidir ve çemberdeki herkesi uyumlu bir yaşama davet eder.

Bugüne kadar Ankara Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, İzmir Ege Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Kadir Has Üniversitesi, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi, Antalya Akdeniz Üniversitesi, Şanlıurfa Valiliği, Kocaeli Üniversitesi ile yapılan kongre bu yıl Çukurova Üniversitesi ile Çağdaş Drama Derneği tarafından gerçekleştiriliyor.

Türkiye’nin yanında Almanya, Avusturalya, İngiltere, Norveç, Sırbistan’dan gelen uzmanların bildiri, panel ve atölye çalışmalarından oluşan kongrede Sanat Eğitimcileri Derneği tarafından düzenlenen uluslararası düzeyde ve konusunun yine uyum olduğu bir de sergi düzenleniyor.

Tamer Levent, Ute Handwerg, Helga Flohr, Bahar Gürey, Robin Pascoe, Pamela Bowell, Sanja K. Tasic, Patrice Baldwin, Anna Lena  Østern, Aysel Köksal Akyol, İnanç Eti, Deniz Devrim Şahin, Özgür İnanç Adam, Tolga Erdoğan ve Nami Eren Beştepe’nin yöneteceği atölyelere 400’e yakın kişi katılıyor.

Okul yaşamına ve okul süreçlerine uyum, yaşam döngüsündeki değişimlere uyum (evlilik, ebeveyn olmak, ölüm, boşanma gibi), toplumsal değişimlere uyum (göçler, savaşlar, krizler gibi), çevresel değişimlere uyum (çevre kirliliği, sürdürülebilir çevre, yenilenebilir enerji), farklılıklara uyum, demokrasi ve uyum, sanat ve uyum, tarih ve uyum, mimari ve uyum gibi başlıklarda bildiri, panel ve atölye çalışmaları gibi özgün uygulamaların olduğu kongre, yaratıcı drama alanındaki birikimlerin uluslararası düzlemde paylaşımına önemli katkılar sağlayacak.  

Önceki ve Sonraki Yazılar