HOLY ASTROLOGLAR; POLİ ASTROLOG OLURSA

Sık sık somut videolar üzerinden youtube kanalı Forward TV’de de çeşitli vesilelerle bu konuyu işledim.  İnsanın doğasında olan “inanma” “kahramanlık” gibi şeylerin sömürüldüğüne şahittik de yine insanoğlunun doğasında olan; gizemli olanın peşine düşme, geleceği merak etme, muhtemel kaos ve sıra dışı gizemlerden heyecan çıkarma duygularının sömürülmesine de youtube kanalları düzeyinde şahidiz.

    Bir kazıdan hem kriminal hem teolojik hem de astrolojik kurgular üretip bunu yaşını başını almış karakterle “araştırmacı geliştirmeci koçsal” unvanlarla bir saatlik video geyiğinin içine sığdırmak marifet işi. Ama bu marifet benim lise düzeyinde bir kitle üzerinde yaptığım deneyde pek de iltifata tabi durmadı. Çocukların hepsi “hocam koca koca adamlar oturmuş bunu çekiyor.” Dönütünü verdi. Bu konuları kafaya takan tek ben miyim derken gazetemizin köşelerinden Aycan Ulusan’ın yazısı ibretlik bir şekilde bir baş gibi sallandı, derinden. POLİ-ASTROLOGLAR, başlıklı yazısında hoca, bunların “poli” eklemeli olanlarından dert yanıyordu. Uzmanı olduğu alanın gerçekleri kitlelerin heyecan duygusunu tatmin etmediğinden olacak bu alanda da çağdaş destan söyleyiciler, boy boylayıp soy soylayıcılar türemiş.

      Oysa ululardan bir ulu kurtarıcı, -Mehdi mi dersiniz Mesih mi dersiniz-; bir apokaliptik senaryo, mezarlarından hortlayan ölüler, bulunan hazineler ve bunların galaktik planda sonuçları, son dakika meleklerinin müdahalesi, bunlar insan doğasının arayışının cevabı olması adına güzeldir. Dört bin yılı aşkın galaktik beklenti adına bunlar önemlidir. Ancak Borsa yorumlarında, politikada, her ayeti ile akla ve iz’ana çağıran dinde ve onun kitabında değil masalda, fablda, destanda, menevide, romanda veya öyküde bu önem hak ettiği değeri alır.

      Bunların dışında bahsi edilen bu sayıklamalar, reel zeminde hem bireysel hem de kolektif bağlamda mental felaketlerin sebebi olur. Geçmişte bu minvalde yaşanan kolektif hezeyanlar yakın tarihte pek çok toplumsal infiale sebep olduğu gibi günümüzü de tehdit eder duruma gelir ki gelmiştir de. Kutsallık atfetmeye başladığınız bu anlatıcı tipoloji politik figür yahut kanaat önderi rütbesine gelirse ne olur diyenler meselenin tarihsel tarafını da tarihçilere sorsunlar. Yalnız tarih anlatıcılarına değil alanın uzmanlarına sorsunlar.

Önceki ve Sonraki Yazılar