S. Ersu Hızır

S. Ersu Hızır

Eğitim ve işsizlik

İşsizlik ülkemizin en temel sorunlarından birisi! Son yıllarda üniversite mezunları arasındaki işsizlik oranı da büyük artış gösterdi.

İşsizliğin artmasında bir yandan eğitim sistemimizde sıklıkla yapılan büyük değişiklikler, diğer yandan makine ve imalat sektörü ile ağır sanayiye yeterince destek verilmemesi büyük etken.

Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarları döneminde altı Milli Eğitim Bakanı değişti.

Her bakan döneminde eğitim sistemimizde değişiklikler gerçekleştirildi.

Üç kez müfredat değişikliğinin yanı sıra, birçok kez sınav sistemleri değiştirildi.

Öğrenciler her yeni öğretim döneminde adeta yeni bir değişiklikle karşılaştı.

Her değişiklikle kuşaklar arası eğitimdeki bütünsellik koparıldı.

Hatırlayın bir önceki Milli Eğitim Bakanı döneminde öğrenciler üzerinde olumlulukları ballandıra ballandıra anlatılan TEOG sınav sistemi bugün Cumhurbaşkanı’nın talimatları gereği kaldırılmakta yeni bir sistem getirilmekte.

Milli Eğitimde bu denli hızlı ve temel değişiklikler yapılırken bu değişikliklere onay veren Milli Eğitim Şurası üyeleri de mi değişmekte?

Yoksa aynı üyeler mi bu değişikliklere onay vermekte.

Aynı kişiler farklı müfredatları, uygulamaya koyuyorlarsa bu acemilikleri nereden kaynaklanıyor?

Yetkin kişiler değil mi?

Buna inanmak istemiyorum

Yoksa acele düşünmeden etki altında kalarak mı karar alıyorlar?

Bu ülkenin geleceği çocuklarımızı çağdaş, bilimsel eğitim sistemine kavuşturacak yöntemleri yakında buluruz.

Bu dönemde yaşanan üniversite, lise bitirme sınav sorularının, hatta KPSS sorularının FETÖ terör örgütü üyelerince çalındığı, buna isyan edenlerin dönemin yetkililerince nasıl susturulduğunu unutmadık.

Bu olumsuzlukları yaşayan çocuklarımız, gençlerimiz geleceğe nasıl ümit ve güvenle bakacaklar.

İşsizlik bir yandan hızla artarken diğer yandan sanayide kalifiye ara eleman sıkıntısı çekilmekte.

Milli Eğitimde yakın zamana kadar Endüstri Meslek Liseleri, Endüstri Meslek Yüksekokulları, Liseler kadar önemli ve fazla sayıda idi.

Bu okullarda yetişen tornacı, frezeci, kaynakçı, inşaatçı, kalıpçı vb. birçok meslek elemanı sektörlerinde iş buluyor, bir kısmı da serbest olarak mesleklerini icra edebiliyorlardı.

İzlenen eğitim politikaları ile bu okulların sayıları gittikçe azalmakta.

Bu KOBİ’ler başta olmak üzere sanayimiz üzerinde gelecekte çok büyük olumsuzluklara neden olacaktır.

Günümüzde yeni mezun mühendisler iş arar durumuna gelmiş, sanayinin değil hizmet sektö- rüne önem ve teşvik verilmesi gelişmemizi olumsuz etkileyen faktör olarak ortaya çıkmaktadır.

Eğitimde yapılan değişikliklere ilişkin tespitte bulunan Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in sözlerini aynen aktarıyorum.

Gürer’in “Devlet yönetmek ciddi iştir. Deneme yanılma ile devlet yönetilirse sorunlar artar. Önce tarihini sonra yakın ülke tarihini ve dünyada olan biteni iyi okuyacaksın. Dilek ve temenni ile devlet yönetilmez. Geleneksel uygulamaları değiştiriyorum diye arayışlar ülkeyi sorunlu kılar. Mustafa Kemal Atatürk önderli- ğinde doğan ve tecrübe ile oluşan kurumsal kimliği yeni Türkiye eskisi gibi olmayacak diye dönüştürmeye kalkar ve yerine getirmeye kalktı- ğının yaratacağı sorunları bilmezsen çözüme değil çözümsüzlüğe gidersin. Yaşadığımız durum tam da budur ve ne yazık ki ülkemiz iyi yönetilmiyor” açıklaması böyle.

Dileğim; çocuklarımızın, gençlerimizin ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacak Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolda, onun ilke ve devrimlerine sahip çıkacak bir eğitim sistemi ile yetişmesidir.

Ülkemiz ancak bilimin ışığında yetişen gençlerle aydınlık yarınlara ulaşabilir.

Bu umut ve dilek ile sağlıkla esenlikle kalın.

Önceki ve Sonraki Yazılar