S. Ersu Hızır

S. Ersu Hızır

Memur ve vergiler

Tilkinin dönüp dolaşacağı yer kürkçü dükkanıdır.” Bizim de günlük yaşantımızı etkileyen en önemli konu ekonomi. Hükümetin 2018 yılı bütçe düzenlemelerini içeren yasa tasarısını TBMM’ye sevk ettiği bu günlerde birkaç konuyu hatırlatmak istedim. Ülkemizde; siyasi yaşamımızda olduğu gibi ekonomik yaşantımızda da çok hızlı değişimler yaşamaktayız. Tükettiğimiz ürünlere gelen her zam, hükümetin vergilerde yaptığı her artış yaşam kalitemizi doğrudan etkilemekte. Hükümetin son torba kanun içerisinde yaptığı vergi düzenlemeleri de gelecek yılın memur ve emekliler için daha zor bir yıl olacağını gösteriyor. Yasa tasarısı içerisinde bulunan Motorlu Taşıtlar Vergisi’ndeki düzenlemeler bunun somut bir örneği. Bu yılki (2017) Motorlu Taşıtlar Vergisi, eğer hükü- metçe özel bir değişiklik yapılmasaydı, 2018 yılında otomatik olarak enflasyon oranında artacaktı. Bu artış, Maliye Bakanı Naci Ağbaba’nın açıklaması- na göre: “Hükümet olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde düzenleme yapmamış olsaydık, 2018 yılında Motorlu Ta- şıtlar Vergisi, yıllık enflasyon oranında yüzde 15 artmış olacaktı.”

Hükümet önce yeni bir tarife ürettiklerini ve MTV’yi yüzde 40 oranında arttıracaklarını bizzat Maliye Bakanı- nın ağzından deklere etti. Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine bu oran değiştirilerek artış miktarı yüzde 25 oranına düşürüldü. Bu artış kamuoyuna hükümet yüzde 40 zammı geriye çekerek yüzde 25 oranına indirdi diye açıklandı. Yani önce vatandaşa büyük bir şok yaşatılıp ardından getirilen düzenlemeye tepkisiz kalması sağlandı. İlk açıklanan ve sonradan açıklanan oranlardaki artış ne kadar ve bize getirdiği ek külfet ne kadar kısaca inceleyelim. 1-3 yaş arasındaki otomobilinin motor hacmi 1301- 1600 cc olan bir vatandaşımız, 2017 yılında vergi olarak 1035,00 TL ödemişti. Hükümet vergi oranları ile oynamasaydı, normal enflasyon oranında artış olsaydı, bu vatandaşımızın 2018 yı- lında ödeyeceği vergi 1.190,25 TL olacaktı. Vatandaşımız; 2018 yılında, 2017 yılında ödediğinden 155,25 TL fazla motorlu taşıt vergisi ödeyecekti. Son yapılan yüzde 25 oranındaki artış ile şimdi aynı vatandaşımız , otomobiline 2018 yılında 1.293,75 TL. Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek. Kısaca vatandaş 2018 yılında, 2017 yılında ödediği vergiden 258,75 fazla vergi ödemiş olacak Bu ne anlama geliyor.

Hükümet yüzde 25 zam yapınca; vatandaş Motorlu Taşıt Vergisi’nde otomatik olarak yapılan enflasyon oranındaki artıştan 103.50 TL daha fazla vergi ödemiş olacak. Vatandaşın cebinden, geriye çekilen zam oranında bile otomatik enflasyon oranındaki artış miktarına göre fazladan yüzde 66 oranında para çıkmış olacak. Bu da sofranızdan bir lokmanın eksilmesi yani yaşam kalitesinin azalması demektir. Burada önemli olan bir başka konu daha var. Hükümet ile Memur Sendikaları birkaç ay önce memurlar ve memur emeklileri için 2018-2019 yıllarında uygulanacak zam oranı konusunda toplu sözleşme yapmak üzere masaya oturmuşlardı. Toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu 2018 ve 2019 yıllarında altı aylık her dönem için antlaşmaya varıldığını, 2018 yılı için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 3,5 oranında, 2019 yılı için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 5 oranında artış yapılacağını artı enflasyon farkı olarak açıklamıştı. Toplam 3 milyon 200 bin kamu görevlisi ile 1 milyon 900 bin memur emeklisinin maaş artışlarını kapsayan toplu sözleşmede ki ücret artışlarının, Motorlu Taşıtlar Vergisi düzenlemelerinde enflasyonu yüzde 15 olarak açıklayan Maliye Bakanı’nın açıklamalarından geri kalmaması gerek. Memur sendikalarının da üyelerinin haklarını savunabilmeleri için bakanların bu açıklamalarının takipçisi olmaları gerekmekte. TBMM’de komisyonlarda görüşülmekte olan tasarıda yer alan vergi düzenlemeleri yalnız motorlu taşıtlar vergisi ile sınırlı değil. Özel iletişim vergisi yüzde 7,5 olarak tek oranda dü- zenleniyor. Engellilere sağlanan ÖTV’siz binek aracı alma imkanı vergisiz fiyatı 70 bin liranın altında olan araçlarla sınırlandırılıyor.

Hazinenin borçlanma yetkisi 37 milyar lira arttırılıyor. Hazine arazisi üzerine Turizm tesisi yapanlara kira sü- relerini 49 yıla kadar isterlerse uzatma ya da tesislerinin bulunduğu araziyi satın alma imkanı tanınıyor. Hükümet ücretlilere zam yaparken enflasyon oranını dikkate alıyor. Kaldı ki enflasyon hesaplamasında yalnız temel gıda maddeleri hesaplamada baz alınmadığından çarşıdaki enflasyonla, hesaplanan enflasyon arasında zaten bir fark oluşuyor. Şimdi ücretlilerin iletişim, motorlu taşıt vergisi gibi vergilerdeki enflasyon üzerindeki ek artış- lara ödeyeceği bedeller yaşam kalitelerini daha da olumsuz hale getirecek.

Çalışanların diğer bir istemleri “Memur Disiplin Affı.” Köşemizde bu konuyu birkaç kez dile getirmiştik. Fetö terör örgütü üyelerinin kamuda etkin olduğu dö- nemde disiplin cezaları ile yıldırmaya çalıştığı, mağdur ettiği bir çok kamu çalışanı bu tasarı ile mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyorlar. Hükümetin, çalışanların ekonomik ve sosyal hakları- nı 2018 yılında iyileştirmesini diliyorum.

***

Not: Yazıyı hazırlarken, CHP’nin önceki Genel Baş- kanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın Ankara’da İbni Sina Hastanesi’ne kaldırıldığı haberi geldi. Türk siyasetinin duayenlerinden, TBMM’nin bu dönem en deneyimli siyasetçisi Deniz Baykal’a geçmiş olsun diyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum.

Önceki ve Sonraki Yazılar