S. Ersu Hızır

S. Ersu Hızır

Referanduma Giderken

 Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”ni içeren, 6771 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu onayladı. Yüksek Seçim Kurulu kanunun Resmi Gazete’de yayınlanmasını müteakip Referandum tarihini 16 Nisan 2017 Pazar günü olarak ilan etti.

 

Referandumun yapılacağı 16 Nisan’a 63 gün var. Bu süre içerisinde siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, vatandaşlar, tercihleri yö- nünde propaganda yapabilecekler. Propaganda öncesi durum nedir? Vatandaşların görüşleri neyi öngörmekte? Bugünkü durumu inceleyen bir anket çalışmasının bazı bölümlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. 

 

Ocak ayında Türkiye’nin en önemli sorunu sizce nedir?

TERÖR olarak değerlendirenlerin oranı % 62,7

EKONOMİ olarak değerlendirenlerin oranı % 10,1

İŞSİZLİK olarak değerlendirenlerin oranı %4,5

Fikrim yok/Cevap yok diyenlerin oranı % 7,3

Diğer oranlar %3’ün altında yer almakta.

 

Terörün son dönemlerin en yüksek oranında birinci öncelikli sorun olarak değerlendirildiği Ocak ayında ‘geçim sıkıntısı ve işsizlik’, insanların kişisel oranda en önemli sorunu olarak değerlendirilmekte.

 

Sizin kişisel olarak en önemli sorununuz nedir ?

 

Ekonomik geçim sıkıntısı olarak değerlendirenler % 37,8

İşsizlik olarak değerlendirenlerin oranı % 12,8

Terör/Güvenlik eksikliği olarak değerlendirenlerin oranı % 6,1

Sağlık sorunları olarak değerlendirenlerin oranı % 4,5

Herhangi bir sorunum yok olarak değerlendirenlerin oranı % 9,1

Fikrim yok/ Cevap yok olarak değerlendirenlerin oranı %21,7

 

Son bir yıl içerisinde sizin veya ailenizin geçim şartları/refah düzeyi nasıl değişti?

 

İyileştiğini belirtenlerin oranı % 19,3

Kötüleştiğini belirtenlerin oranı % 57,3

Değişmediğini belirtenlerin oranı % 20,7

Fikrim yok/Cevap yok % 2,8

 

Son bir yıl içerisinde geçim şartlarının kötü- leştiğini düşünenler de önemli bir artış görülü- yor. İlk kez AKP seçmeninde de geçim şartlarının kötüleştiğini düşünenlerin iyileştiğini düşünenlerden daha fazla olduğu görülmekte.

 

Evet mi; hayır mı?

 

Referandumda “Hayır” oyu vereceğini söyleyenler çok az farkla önde. MHP tabanının yaklaşık beşte biri referandumda “Evet” oyu vereceğini belirtmekte... MHP liderliğinin açıkladıkları gibi evet kampanyası yapması durumunda evet oyları artabilir. Gençler yaşlılara göre, eğitimliler az eğitimlilere göre başkanlık – partili cumhurbaşkanlığı sistemine daha fazla karşıdırlar. 

 

Başkanlık – Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili bir referandum yapılsa evet oyu mu yoksa hayır oyu mu verirsiniz?

 

                                         Yüzde        Kararsızlar dağıtılmış

Evet oyu veririm                 42,4           49,1

Hayır oyu veririm                44,0           50,9

Fikrim Yok/ Cevap Yok        13,6 

 

Evet oyu veririm               Hayır oyu veririm     Fikrim yok/Cevap yok  

AKP                                  82,2                          9,0              8,8

CHP                                   2,4                          92,7              4,8

MHP                                  18,7                        71,5               9,8

HDP                                   6,6                           87,9              5,5

Diğer                                  2,9                          25,7                71,4 

 

Referandum oylamasından 63 gün önce hayır oyları çok az farkla önde görülmekte. Bu süreçte yapılacak propagandalar sosyal ve ekonomik yaşamda yaşanacakların sonucu etkileyeceği görülmekte.

 

Propaganda sürecinde tarafların ayrıştırıcı değil -birleştirici, kırıcı değil- yapıştırıcı bir üslup kullanmaları dileğim.

 

Cumhurbaşkanı kendisine ve ailesine hakaret edildiği için en fazla hakaret davası açan Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı’nın kendisine, ailesine, çocuklarına hakaret edilmesini, özel ya- şamının deşifre edilmesini doğru bulmuyorum. Cumhurbaşkanına hakaret edilmesini nasıl doğru bulmuyorsam, Laik Demokratik Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı yapmış ve bugün hayatta olan ya da olmayan tüm Cumhurbaşkanlarımıza ya da ailelerine hakaret edilmesini özel hayatları ile ilgili polemikler yapılmasını da doğru bulmuyorum. Bu tür hakaretler de bulunanlara en sert yanıtı Sayın Cumhurbaşkanı vermelidir.

 

‘ Mustafa Kemal’i beğeniyorsan, namaz kılsan da kâfirsin’ ifadelerini kullanan Mısıroğlu gibi kişilere de gerekli cevap verilmeli ve Cumhuriyet Savcıları 5186 sayılı kanuna göre gereğini yapmalıdır. Bu kanun; Demokrat Parti Genel Başkan’ı ve merhum başbakanlardan Adnan Menderes döneminde TBMM’nin 1951 yılında kabul ettiği ve zamanın Cumhurbaşkanı merhum Celal Bayar’ın onaylaması ile yürürlüğe giren 5186 sayılı “Atatürk’ü Koruma Kanunu” dur.

 

İyi pazarlar.

 

Anket sonuçları Metropol ‘Türkiye’nin Nabzı (Referandum, Yaşam Biçimi ve Güvenlik) Ocak 2017 çalışmasından alınmıştır.

Önceki ve Sonraki Yazılar