S. Ersu Hızır

S. Ersu Hızır

Renkler ve Referandum

Anayasa da değişiklik öngören yasa teklifi henüz Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmadığı ve Resmi Gazetede yayımlanmadığı için, referandumun henüz tarihi belirlenmedi.

Kanun da; “Anayasa değişikliği Kanunu’nun Resmi Gazetede yayımını takip eden altmışıncı günden sonraki ilk Pazar günü yapılır” hükmü yer almakta.
Tarih belirlenmedi ancak ülkemizde yaşanan birçok önemli olayda sessiz kalan siyaset dışındaki bazı kişiler görüşlerini ve atacakları oylarının rengini açıklamaya başladılar.
Yüksek Seçim Kurulu da referandumda kullanılacak oy pusulalarının rengini belirledi. 
Buna göre EVET oyları için beyaz renkte oy pusulası, 
HAYIR oyları için kahverengi oy pusulası kullanılacak.
Kullanacağımız oy pusulasının rengi sizin için önemli mi? 
12 Eylül 1980 askeri dikta döneminde hazırlanan Anayasayı kabul edenler Beyaz renkli oy pusulasına Evet demişlerdi.
Askeri cuntanın hazırladığı Anayasaya Hayır diyenler Mavi oy pusulası kullanmışlardı.
2010 yılında yapılan referandumda da beyaz ve kahverengi oy pusulaları kullanılmıştı.  
Kahverengi ya da beyaz rengin taşıdığı anlam, insan üzerindeki etkisi nedir?
Sizler için araştırıp paylaşmak istedim, renklerin anlamı ve psikolojik etkilerini.
Beyaz rengin anlamı ve insan üzerindeki etkileri…
Beyaz renk saflığı, temizliği ve masumiyeti simgeler.
Birçok kültürde gelinler beyaz gelinlik giyer.
Temizliği simgeler. Bu nedenle doktorlar, hemşireler temiz steril görünmek için beyaz giyerler.
Ölüler yıkandıktan sonra beyaz kefene koyularak defin edilirler.
Beyazın ışığı yansıtması özelliği nedeni ile yaz giysilerinde tercih edilir.
Hayal dünyası geniş, soğukkanlı, temizliği seven insanlar beyaz rengi tercih ederler. 
Kahverenginin anlamı ve insan üzerindeki etkileri…
Kahverengi toprağın ve doğallığın rengidir. 
Ciddiyet, dayanıklılık, sadelik, dostluk ve metanetin sembolü olarak kabul edilir. 
Toplum içinde rahatlığı sağlar. Sosyal denge simgesidir.
Zihin üzerinde etkilidir. Çok dikkat çekmeyen bir renktir.
Kahverengi giyen insanlar özellikle toplum içinde rahattırlar. 
Karşısındaki insanda da resmiyetten uzak, rahat bir havaya neden olur.
Kahverenginin verdiği bu rahatlık ve paylaşma isteği konuklarında rahatlık isteyen televizyon programcıları tarafından kullanılmaktadır.
Kahverengiyi seven insanlar genellikle hassas ve duyarlıdır. Duygusal yönleri ağır basar. 
Kendilerini güvende hissedecekleri tanıdık ortamlara ihtiyaç duyarlar. Sakinliği ve sadeliği severler..
Kahverengi, bulunduğu ortamda insanın hareketlerini hızlandırır. Bundan dolayı, hızlı yemek yenilen hazır yemek salonlarında kahverengi tercih edilir. Zeminde kahverengi kullanmak toprağın güvenliğini hissettirir. Bu nedenle, resmiyetten uzak, rahat ve güvenli bir ortam oluşturmak istenen mekânlar da kahverengi tercih edilir. 
Özellikle toplum içinde rahatlık ve güven verir. Zihni faaliyetleri destekler. Çocukların kendilerini güvende hissetmeleri için faydalıdır. Ayrıca, çocuklarda yardım sever olmayı ve yaptığı işi sağlamlaştırmayı teşvik eder.
Referandum döneminde sloganlar, afişler, broşürler renkler üzerinden konuşulacak, yazılacak.
Referandum günü seçmen ‘TERCİH’ yazılı mührü Kahverengi ya da Beyaz oy pusulasına basarak oyunu kullanacak.
Partiler yazılı görsellerinde renklere ne denli önem verecekler. 
Algısal yönetimi renklerle nasıl ilişkilendirecekler.
Beyaz zemin üzerine Hayır yazılması seçmeni sandıkta Beyaz oy pusulasına mı yönlendirir?
Kahverengi üzerine Hayır yazılı afişler mi daha etkilidir?
Tersine; kahverengi zemin üzerine Evet yazılması seçmeni sandıkta Kahverengi oy pusulasına mı yönlendirir?
Kampanyalarda kullanılacak ikinci renk ne olmalıdır? 
Hangisi daha uyumlu ya da çağrıştırıcıdır?
Sandıkta duyduklarınız kadar, göreceğiniz renk ve ona iten diğer faktörlerde kararsız seçmenlerin oylarını etkileyebilmekte imiş.
Reklam kampanyalarında firmalar çok daha fazla bilimsel araştırmaya göre çalışmalarını yürütüyorlar. 
Mutlaka siyasi partiler bu konuda sosyologlarla, psikologlarla değerlendirerek kampanyalarını yürüteceklerdir.
Sağlıkla esenlikle kalın…

Önceki ve Sonraki Yazılar