Zeytinlikler yedinci defa tehlikede

Bıkmadılar, usanmadılar.

Zeytinlikleri yok edecek sonuçlar verecek bir kanun değişikliği yedinci defa Büyük Millet Meclisi’nin önüne geliyor.

Öncekileri zeytincilerin, ekolojistlerin, vatandaşların tepkisi ile hep geri çektiler.

Tekrar deniyorlar.

“Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısından” söz ediyoruz.

Madde 2’de zeytinlik sahaları yeniden tanımlamışlar ve “bir dekar alanda en az on beş kültür çeşidi veya yabani zeytin bitkisinin bulunduğu alan” olarak tanımlanmış.

On beş ağaçtan az varsa istediğin gibi kirletici tesis kurmak için geri kalanları da yok edebilirsin.

Çiftçiler zaten dekara 27 adet dolayında dikiyorlar.

Demek ki birazını gizlice söksen işlem tamam…

On beşten az varsa, niye boşlukları tamamlamak yoluna gidilmez?

Madde 4’de “zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az üç kilometre mesafede, zeytinliklerin bitkisel gelişimini ve çoğalmalarını engelleyecek kimyasal atık oluşturacak tesis yapılamaz ve işletilemez” denmekte.

Hemen sevinmeyin.

“Ancak” deniyor ve devam ediyor: “alternatif alan bulunmaması ve kurulun uygun görmesi şartıyla bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından izin verilebilir” denmekte.

Defalarca gördük ki bakanlıklar en zararlı tesislere “kamu yararı vardır” demektedir.

Maddenin devamında “izin verilen yatırımlara ait sahalar hariç zeytinlik sahalar daraltılamaz” denmekte ise de bunun bir anlamı kalmamaktadır.

Maddede “izinsiz ağaç kesenler veya sö- kenlere ağaç başına iki bin Türk Lirası idari para cezası verilir” denmektedir.

Bu çok yetersiz bir ceza…

Tabii eğer kaç tane kestiği saptanabilirse.

Muhtemelen çıkan odun değeri bile bu cezanın bir kısmını ödeyebilir.

Korunması gerekenler konusunda bir şaşkınlık söz konusu.

Zeytin gibi korunması gereken şeyleri korumuyoruz.

Ancak örneğin kadınları aşağılayan korunmaması gereken gelenekleri koruyoruz.

Laf oyunları ile zeytinlikler korunmaz.

Bu yasanın genel gerekçesinde ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için…

Yerli, yeşil ve yenilikçi üretime geçişin sağlanmasının amaçlandığı yazmaktadır.

Bu mu yeşil?

Bu mu yenilikçi?

Önceki ve Sonraki Yazılar