Tevfik Dalgıç

Tevfik Dalgıç

ÇAĞDAŞ DÜNYADAN SOYUTLANDIK

Türkiye AKP li CB döneminde  her alanda geriye gitmeyi ve çağdaş dünyadan soyutlanmaya hız verdi. Tek adamın imzası ile atanan bakanlar ki yaptıkları ile müktsebatları, deneyimleri ve eğitimleri konusunda kamu  oyunun kafası karışık. Ekonomideki mismanagement (kötü yönetim) insanları soğan papates kuyruklarında uzun süre bekletirken, dolar manipülasyonları ile uyduruk günden değsıtirmeleri ile halk oyalanıyor. Enflasyonu küçük rakamlarda tutmak için piyasada hiç kullanılmayan ve talebi olmayan fiyatı düşük mallar enflasyon sepetine ekleniyor.


Dış borçlar yarım trilyonla ulaşmışken onun faizlerine ödenecek dolarlar yurt dışındaki tefeci bankalardan yüksek faizler ödeyerek toparlanıyor. Yabancı sermaye artık ilgiyi kesti, bazı yabancı yatırımcılar ülkeyi terketti. Damat Maliye Bakanı da ekonomi konsundaki derin vuküfu ile nerede ise tüm iktidat dünyasının eğlencesine döndü.
Yalaka yandaş ve havuz medyası denen bazı basın-yayın organları tıpkı mütareke medyası gibi yalan ve hayali haberlerle pembe ufuklar çizmeye devam ediyor.


2003 yılından beri Doğu Akdenizdeki olaylara seyirci kalan AKP ve lideri aradan 16 yıl geçtikten sonra Libya ile anlaşma yaomak zorunda kaldı, Libyada ise durumlar karışık. Yılların birikilmli dış işleri diplomatlarına dinci yobazların uydurduğu sıfatla”Monser” diye hitap eden AKP yönetimi bu ülkenin  asırlık gelenekerini, ülkenin diplomatic teamül ve geleneklerini bozarak içeriye hiç bir müktesabatı olmayan tek özellikleri dinci görünmeleri ve AKP başkanına biatçılıkları dışında lisan bilgileri bile kuşkulu kimselerle doldurarak kendi kendimize en büyük kötülükleri yaptık.


Aynı şeyi Türk Silahlı Kuvvetlerinin asırlık geleneklerini de yandaş ve gizli koalisyon ortakları Fetoculerle tahrip eden, orduya siyaseti ve gericiliği sokan, ordunun yapısını da bozdu AKP. Emir ve Komuta Birliğini hatta selamlaşma sistemini de kendi eğitimsiz cahil düzeyine indirgedi.


Ülkedeki boş kadroları ya tarikatlar ya da AKP yanlısı müktesebatı olmayanlarla dolduruldu. Emanetleri ehline vermesi gerekenler emanetleri cehline verdiler. Tek nitelikleri dinci gözükmeleri ve AKP liderine biatçılıklılarıdır. Onların yönetemediği herşey ülkeye büyük sorunlar olarak geri dönüyor. Ve katlanarak büyüyor.
Partili Cumhur başkanı konuşmalarında tarihleri karıştırıyor,yanlış bilgiler paylaşıyor,sosyal medyada günlerce konu oluyor.


İkide bir ortaya atılan ve gündem değişıtirme amaçlı konuşmalar ve hayali projeler de artk halkın ilgisini çekmiyor,halk ekmek derdinde, halk ısınma derdnde halk isszilikle boğuşuyor. Üniversite mezunlarınn üçe biri isszi durumda,


Partili Cumhurbaşkanının Katar isimli eski İngiliz sömürgesi petrol zengini arap ülkesinin şeyhi ile oan ilişkilerine rağmen bu ülkenin İsrail ve Mısırla yakın ilişkileri de merak konusu.


Suriye ile durup dururken çıkarılan düşmanlık ve bu ülkeye dünyanın dört bucağından gelip Türkiye üzerinden giriş yapan dinci terrorist kan içiciler milyonlarca insanı yollara döktü binlerce can telef oldu.


Bir iddiaya göre Suriyelilere 40 milyar dolar ödenmiş aylıklar bağlanmış, öncelikler verilmiş. Bu 40 milyar doların kime nasıl, ne zaman ne için harcandığını gösteren bir resmi belge görmedik henüz.


Dünya Safffaflık Örgütü ülkede şeffafkik kalmadığını ülkenin şeffaf olmayan ülkeler arasına girdiğini belirledi. 


Türkiyenin 2019 yılı Ekonomik Özgürlükler endesksindei yeri 68 inci sıradadır, yani geçen yıldan 10 sıra daha aşağıya düşmüştür. 2018 de 58 inci sırada idik. Türkiyeyi Avrupadaki 44 ülke arasında 28 inci sıraya yerleştirmektedir, Türkiyede mülkiyet hakları. Finansman drumu ve iş yaşamındaki özgürlüklerde geriye gitmiştir. Bu durum ile Türkiye 44 ülke ortalamasının altında yer almaktadır.

Siyasi dengseizliklerin yoğunlaşması yabancı sermaye girişleri üzerinde olumszu bir etki yapmakadür. Hükümet uygulamalarındaki şeffaflığın ortadan kalkması, hukuk kurallarının erozyna uğratılması ve hukuk sistemine siyasi etkilerin artması büyük sorunlar yaratmaktadır..

Türkiye artık Batıdan kopmuş, çağdaş dünyadan soyutlanmış, günlük çıkarlara bağlı olarak yön değiştiren ne yapacağını bilemeyen bir ülke durumuna getirilmiştir.

Önceki ve Sonraki Yazılar