Tatil günlerimiz ve köprü bakım çalışmaları

2018’deki gün sayımızı değiştiremiyoruz, tamı tamına 364 gün. Uzmanlar şimdiden değişmeyeceğine karar verip sayıyı açıklamışlar!

Peki, gelecek yıldaki bu 364 günde ne kadar çalışacağız biliyor muyuz?

En fazla 236 gün.

Eğer iş hayatınız 3 yılını doldurmuş ise 206 gün. En azından 118 gün izinliyiz. Bu izinleriniz 148 güne kadar çıkabilir ve bu sizin kanuni izin hakkınız. Vicdanınız el verirse küçük öksürüklerle kullanacağınız “insani” 7 raporla 28 gün ekleyerek 176 gün tatil yapabilirsiniz. Olur ya 2018’de Annelik ve Babalık kutsiyeti denk düşerse 90 gün daha bu çalışmama günlerine eklenebilir. Bir kısmı zaten izinli olacağınız günlerle çakışsa da gelecek yıl çalışmayacağınız günlerin sayısı 241 güne kadar çıkabiliyor. Bizim gibi çok gelişmiş bir ülkede 346 günün 241 günü çalış- mamak çok normal olsa gerek.

Yılda 105 gün çalışan bir ülke olmak, gelişmişliğin en büyük göstergesi.

Öyle bir sistemimiz var ki, teknoloji harikası köprülerimizdeki bakımlar da aynı mantıkta takvimlerde devrim yapıyor. İçinde bulunduğumuz günlerde işte böyle bir köprü bakım çalışması daha başlıyormuş. Şimdiye kadar yapılan tüm bakımların süreleri çok şaşırtıcı bu da aylarca sürecekmiş diğerlerinden farksız elbette..Değişik zamanlarda yapılan bakımların ortalama süreleri 93 güne isabet ediyor. Teknolojisi ile övündüğümüz köprülerimizin kamuya hizmet süreleri 364 gün esasına göre 271 günle kısıtlı kalmış.

364 günlük takvimde bir kısmımız 188 gün çalışarak “1 yıl çalıştık” diyebiliyorsak, harika köprülerimiz 93 gün bakımda kalıyorsa ve geçiş garantisi 364 gün esasına göre ilgili yandaş firmalara vergilerimizle ödenebiliyorsa, buna göz yummak hangi inançla, hangi hukukla, hangi vicdanla açıklanabilir?

Terörün, hırsızlığın, yolsuzluğun, sahtekârlığın, yalancılığın, vatan hainliğinin, sorumsuzluğun, din tüccarlığının, trafik canavarlığının 364 gün tatil yapmadan yaşandığı ülkemizde

İYİ TATİLLER…

Önceki ve Sonraki Yazılar