VAZGEÇİLEMEYECEK HAKLAR!

Ülkemizin en önemli sorunu nedir ,sorusuna benim cevabım adalet ve yargı bağımsızlığı olur.

Dolayısıyla yargı bağımsızlığı konusunda bir kaç şey söylemek isterim.

Küçük bir ülke olan Slovenya da Anayasa Referandum  yapılmasının şartları tanımlanmış durumda olmasına rağmen ,Anayasa Mahkemesi ;anayasal hakların kullanılmasını askıya alarak,ekonomik krizi öne sürerek referandum yapılamayacağını ifade etmiştir.

Dikkat edileceği üzere ,Anayasa mahkemesi ;Anayasa ve Kanuna uygunluk denetimi ile değerlendirmek yerine ,ekonomik tahlile gitmiştir.

Talimatla seçimlerin önünü kesmiştir.

Yasama ve Yürütme erklerinin bağımsızlığı bu nedenle önemlidir.

Hak arama bilinci bu nedenle önemlidir ve vazgeçilemez devredilemez durumdadır.

Gelelim bizim Anayasamıza;

Anayasamız 10. Maddesinde pozitif ayrımcılıktan bahsetmektedir.Uluslararası sözleşmeler özellikle İstanbul Sözleşmesi ile Kadına yönelik şiddeti “çöz - önle “demektedir.

Buradan hareketle,yürütme kıskacında kalan kadın haklarına bir bakalım mı?

6284 sayılı yasa önleme tedbirleri ve koruma sağlamak amacındadır,buradaki koruma kararları üzerinden ,yürütmenin algı yönetimi doğru değildir.

Kaldı ki koruma kararlarına rağmen öldürülen psikolojik ,ekonomik,fiziksel şiddete maruz kalan kadının haklarında en ufak geri gidişin kabulü mümkün değildir.

Tam tersi Yasama ve Yürütme alınan koruma kararlarının ve önleme tedbirlerinin uygulanması için her türlü düzenlemeyi Yapmak Zo-run-da-dır!

Bu nedenle bizler,hak arama mücadelesinden vazgeçemeyiz.Geri gidişi seyredemeyiz.

Politik bilinç ,hak arama bilincini  ayakta dinç tutmak zorundayız.

Tabii bu arada siyaseten  de bu politik sürece önderlik edilmelidir.

Buradan hareketle Kadına yönelik şiddet olgusu sadece kadının ya da sadece duyarlı insanların sorunu değildir.Kadın ve erkek hepimizin sorunudur.

Duyarlı olmak için neyi bekliyoruz?Siyasetin çözüm bulması bu konuyu zorlaması ve de eğer iktidar gereğini yapmıyorsa halkla beraber  hesap sorması  gerekir,bu konu çözülene kadar gündemde tutulmalıdır,insanlar bu mücadeleye katılma heyecanında olmalıdır.

Gereğini yapmayanlar deşifre olmalı ve seçimlerde hesabını vermelidir.

Bu başlı başına politik argümanlar gerektiren ,aktif olarak tahlil ve çözüm yolları üretmeyi isteyen bir durumdur. Bu bilinçle sorunları masaya yatıran bir kadın hareketi son derece önemlidir ,desteklenmelidir.

Tarih; böl parçala yok et ,manipülasyonu örnekleri ile doludur,emperyalist devletlerin sıklıkla kullandığı yöntemde budur.

Biz fark yaratalım birleşerek bilinçlenerek güçlenerek şiddetle ve zorbalıkla mücadele edelim ...

Saygılarımla

Önceki ve Sonraki Yazılar