Deniz Bey

Deniz Bey'in geçirmekte olduğu rahatsızlığı duyduğum andan beri, derin bir üzüntü ve kaygı içerisindeyim.


Önce, bir hekim olarak, çok ileri olmayan bir yaştaki, genel durumu gayet iyi seyreden, atletik, diri bir insanın, aniden böyle bir talihsizliğe uğraması beni üzüyor.
Öte yandan, partili siyasi hayatımın hemen her safhasında, bazen yan yana, bazen karşı karşıya olmakla birlikte, eskilerin deyimi ile ''tuz ekmek yemişliğimiz'' olan bir siyaset adamının, böyle sonuçları pek kestirilemeyen bir rahatsızlığın mağduru olması üzüntümü daha da artırıyor.
Deniz Bey'den söz etmek benim için zor iştir.
SODEP döneminden beri, birbirimizin siyasi hayatını az veya çok etkileyen olaylar yaşadık.Bunların hepsinden söz etmek bu yazının sınırlarını çok aşar.
Deniz Bey tabiatın kayırdığı, özen gösterdiği nadir insanlardandır.
Pek az insana nasip olan yakışıklılığı, titizlikle koruduğu atletik vücudu, etkileyici ses tonu ve harikulade belagati ile göz kamaştırıcı bir insan örneğidir.

Deniz Bey bu özellikleri ile doğrusu hayata ve siyasete çok yakışır.
O da bunun farkındadır.Merhum Bülent Bey tarafından siyasete davet edildiği sırada, kontenjanı istemeyip,Antalya'dan ön seçimle gelmesinden bu yana, tabiatın kendisine bahşettiği yetenekleri büyük bir maharetle kullanmaktadır.
Bu özelliklere sahip insanlar, biz sıradan fani insanlardan farklı olarak, ''hata yapma hakkına'' bizler kadar sahip değildirler.Zira bizim hatalarımız, hemen daima, yalnız bizi ve yakın çevremizi ilgilendirir.


Deniz Bey gibi, öz güvenleri kadar ''beklentileri'' ve ''ihtirasları'' da büyük olan insanların hataları da çok büyük çevreleri, hatta kitleleri ve hatta tüm halkı ilgilendirir.
Bir tek örnek vermekle yetineceğim:

Zamanın siyasal iktidarının, güya 12 Eylül yönetimlerinin antidemokratik bir kararını düzeltmek amacı ile ama aslında SHP ve DYP'yi bölmek için aldığı ''eski siyasi partilerin açılması'' kararından sonra Deniz Bey yeni açılan CHP'nin başına geçti ve çok anlaşılır bir biçimde ilk hedef olarak karşısına SHP'yi koydu.
1994 yerel seçimlerinde SHP adayı Korel Bey'in karşısına rahmetli Ali Dinçer'i çıkardı.Seçimlerde Ali Bey 30 bin civarında oy aldı.

SHP adayı Korel Bey, Melih Bey'e karşı 6 bin gibi bir oyla kaybetti .CHP'nin seçim bürolarında-o zaman- SHP seçimi kaybettiği için davullar çalındı, halaylar çekildi.
O tarihten bu yana, kısa bir süre sonra tekrar birleşen CHP-SHP'nin oluşturduğu sosyal demokrat ''Yeni CHP'' hiç seçim kazanamadı.

Deniz Bey ne kadar yetenekli, ne kadar etkileyici bir siyasetçi ise, kaybettiği ve kaybettirdiği siyasal mevziler de o kadar büyük, o kadar önemli olmuştur.
Deniz Bey'in sağlığına kavuşmasını siyaset dünyamızdaki eski yerini almasını bütün kalbimle diliyorum ve bekliyorum.
Nasıl olsa yerine gelenler de bizi kaybetmeye alıştırdılar.

Önceki ve Sonraki Yazılar