Drenaj

"Drenaj", bir yerde birikmiş, istenmeyen bir akışkan materyalin dışarıya akıtılıp  boşaltılması anlamına geliyor.
En çok inşaat, madencilik ve tarım sektörlerinde bu teknikten yararlanılıyor.
Drenaj hekimlikte de sık kullanılan bir tedavi yöntemi.
Vücut boşluklarında birikmiş hava, sıvı, iltihap gibi istenmeyen maddeler, biriktiği yer dış ortama açıldıktan sonra bir ‘’dren’’ kullanılarak boşaltılıp, organ eski fonksiyonuna kavuşturuluyor.
Özellikle mikrobik hastalıklarda  oluşabilen apseler, eğer drene edilmezse neredeyse tedavisi imkânsız oluyor.
Başta antibiyotikler olmak üzere, kullanılan ilaçlar etki alanlarına bir türlü ulaşamıyor.
Toplum hayatında da böyle istenmeyen birikimler, koleksiyonlar  olabiliyor.
Buna bir örnek vermek gerekirse şimdi hemen hemen gündemimizin birinci maddesini oluşturan Rıza Sarraf olayını gösterebiliriz.
Amerika, Türkiye uyruklu bu kişinin, Amerika’nın çıkarlarına aykırı olarak İran’la ticaret yapmak gerekçesi ile bir suç örgütü oluşturduğunu; bu örgütün rüşvet, irtikâp, nüfuz suiistimali yaparak haksız kazanç sağladığını iddia ediyor.
Bunun toplumsal bir apse oluşturduğu düşüncesi ile bu apseyi drene etmeye hazırlanıyor.
Tayyip Bey bu hazırlıklar için ‘’burnumuza pis kokular geliyor’’ dedi.
Haklıdır, apse  pis kokar.
Türkiye’de, Türk Ordusu, başta Genel Kurmay Başkanı olmak üzere, FETÖ kumpası ile yargılanırken ve zamanın Başbakan Yardımcısı, ‘’Türkiye bağırsaklarını temizliyor’’ derken burnuna pis bir kokunun geldiğinden hiç şikâyet etmemişti Tayyip Bey.
Neyse, şimdi Amerikalı hekimler (toplumsal iyileştirmeyi yapmakla görevli savcı ve yargıçları kastediyorum) bu Türkiye merkezli çete apsesini drene etmek için neşteri uygun yere vururlarsa, bundan hem kendileri hem de apseyi asıl bünyesinde taşıyan  zavallı hasta Türkiye yararlı çıkar.
Bu drenaj hamlesini Tayyip Bey’e, dolayısı ile tüm Türkiye’ye karşı bir komplo olarak niteleyen siyasetçiler, hastalığın iyileşmesi ve tekrarlamaması için bu apse drenajını yararsız göstermeye çalışıyorlar.
Herkesi ortalığa saçılacak pisliklerle korkutuyorlar.
Bakalım Amerikalı savcı ve yargıçlar, bize filmlerde ve dizilerde gösterdikleri gibi sadece adaletin peşinde gidip apseyi cesurca drene edecekler mi, yoksa ‘’ne olur ne olmaz, belki ilerde kullanırız’’ diye bazı mikropları koruyup, apsenin tümünü drene etmekten vaz mı geçecekler
Göreceğiz.
Her hal-ü kârda Türkiye’yi, önümüzdeki günlerde pis kokuların saracağı ve sarsacağı kaçınılmaz görünüyor.

Önceki ve Sonraki Yazılar