Yalçın Koçak

Yalçın Koçak

Geldi çattı seçim

Haydi, pehlivanlar meydana 24 Haziran da büyük seçim var; ülkesi için heyecan duyan, milleti için genişlik ve de umut sağlayacak projeleri olanlar gelsin beri; dağarcıklarındakileri
dinleyelim can ve güven tazeleyelim.

İpini koparan aday olursa, aday adayı aynaya bakmadan fotoğraf çektirirse, iki satır Tercüme-i Hâli’ni yazamayıp, pür melalini görmekten aciz ise, Demokrasinin alanın da Bürokrat olmamalı derken 1946’nın Demokrat Partisinin tüzüğünden okuduk; (Genel Başkan’ın değil G.İ.K’nun yalnızca 6 müsteşar düzeyinde kişiyi aday yapma yetkisi vardı) şimdi becerikli, maharetli danışmanlar, daire başkanları, belediye başkanları, genel müdür ve valiler geçmişlerini temizlemeden adaylık yarışındalar, seçilirse ne âlâ, seçilemezse bir üste kadro garanti nasılsa.

Bakınız Sultan Ahmet Camii Şerifine imam olabilmek için 12 şart koymuş ecdadımız, milletvekili olmak için tespit ettiği asgari şartlar; her aday kendisini önce bu eleklerde elesinler de bir ederini görelim.

İşte Dedemin devletinde Mebus olma Kriterleri

1: Milletvekili adayı, aday olacağı şehirde uzun süreli oturmuş, yaşamış olmalı, halkın mizacını iyi bilmeli. Bir şehirde oturmamış veya çıkıp gideli uzun zaman olmuş adamların adamlığını bozup bozmadığı bilinemez.

2: Şehre yarayacak her türlü kanunu ve o şehir halkının saadetini icap edecek şeyleri düşünüp, halkın isteklerinin önünde fikir üretmeye, bilgi toplamaya muktedir olmalıdır.

3: Devletin şan ve şerefini düşünmeyecek kadar cahil olmamalı, sefih de olmamalı. Kendi malı kendine teslim edilemeyen sefih bir adama bu gibi vazife verilmemeli.

4: Hükümetin kanunsuz ve haksız işlerini yapanın yüzüne söylemek hususunda kimseden korkup çekinmemeli, bu uğurda ölmekten bile kaçınmamalı, dünya için kimseye müdana etmemelidir.

5: Parayı görünce her şeye boyun eğecek kadar bağrı yufkalardan ve parayı çok sevenlerden
olmamalıdır. Yoksa milletin menfaati zayii olmak ihtimali ziyadeleşir ve memleketi açık açık uçuruma sürükler.

6: İkbalini muhafaza etmek ve başka bir menfaatini korumak için şuna buna yüzsuyu dökmüş (ağlamış), olmamalıdır. Hak terazisinden haksız sıfatıyla inmemelidir.

7: Madeni Has, Terki Temas, Rüşvet ve İltimas gibi sıfatlarla adı anılmamalı.

8: Halk içerisinde zalim, işkenceci ve tepeden bakanlardan olmamalıdır.

9: İkiyüzlü, iki sözlü, adamlardan da milletvekili olamaz.

10: Şunun bunun ayıbını arayan, daima iki kişi arasındaki gizli sırları ifşa eden, hiç yoktan tertip türetenler de aday gösterilmemelidirler.

11: Milletvekilliği bittikten sonra kendini idare edecek bir işi veya varidatı olmayanlar da
aday gösterilmemeli. Bu özellikleri olmayan kişiler hükümetin ayıbını örtüp boyun eğmeye mecbur kalırlar, halka zulümkar olurlar.

NİÇİN SİYASET YAPILIR;

Allah’ın(c.c.) rızası, devletin bekası, memleketin imar ve ihyası Milletin huzur ve refahı ve de mefkûresinin iktidarı için çalışan siyaset adamlarımızın analarına ne mutlu; hayırlarından onlarda sebeplenecek Aday, adaylarının en azından bu şartların yarısından tur atlamasını dilemekten başka elimizden gelen yoktur. Milli ve Yerli adaylardan yanadır gönlümüz, Doğuluyuz ama Batıya bakar yüzümüz.

Türkiye biraz yüksekçe bir eşiktedir, Bu kertede ancak liyakatli ve hür iradeli insanlarıyla bu zorlu engel ve engebeleri aşabilir.

Dili Hür, Vicdanı Hür, Sesi Gür; Müstakil ve Müstakim dava adamlarımıza acil ihtiyaç vardır; 

Haydin yiğitler meydana.

Fertleri Hür, Toplumu Teşkilatlı, Demokrat bir Türkiye için.

Önceki ve Sonraki Yazılar