Tek tip

TEK olmak yıllardır örgütlü olmayı savunan biri
için sevimsiz bir sözcük!
Tek olmak Tanrıya özgü bir şey diye düşünürüm. Hem tek hem de tip ikisi bir arada olunca daha da itici geliyor. Bizim halkımız sevmediği insana ‘tipe bak tipe’ der, ondan uzak durur.
Onu, ‘tipe bak tipe’ diyerek toplumdan dışlar.
Oldum olası tek tip hiçbir şeyi sevemem.
Ne demek tek tip?
İnsan doğasına, insan haklarına aykırı değil mi?
Tek tip denince aklıma 12 Eylül gelir.
12 Eylül zindanları işkencelere pes etmeyip tek tipe direnenler!
İç çamaşırlarıyla hâkim karşısına çıkan devrimciler gelir!
Tek tip deyince batasıca; 12 Eylül yine mi geldi diye düşünürüm.
Yıllar geçse de tek tipten kurtuluş yok!
Tek tip faşist yönetimlerin giysisi olarak günü gelince gündem oluyor. Çağdaş dünya, eşitlik, özgürlük kavramlarına tek tip elbise ters geliyor.
Uzun zamandır ülkemizde artık her şey tek tip!
Tek adam yönetimi egemen olunca her şey tek tip oldu.
Tek tip imparatora tek tip küçük imparatorlar!
Tek tip yönetim anlayışı hızla yayılıyor. Küçük imparatorluklar ve başlarında tek tip insanlar!
Tek tip davetler.
Tek tip konuşmacılar.
Tek tip saç kesimleri,
Tek tip bıyık bırakmalar,
Tek tip selamlaşmalar,
Tek tip düğünler,
Tek tip törenler.
Tek tip kongreler,
Tek tip genel kurullar,
Tek tip başkanlar,
Tek tip siyasetçiler,
Tek tip sendikacılar,
Tek tip işverenler,
Tek tip tetikçiler,
Tek tip gazeteler,
Tek tip kalemler,
Tek tip itirafçılar,
Tek tip hainler,
Tek tip olaylar.
Tek tip savunmalar,
Tek tip saldırılar,
Tek tip giysiler,
Tek tip tek tip batasıca tek tip aldı yürüdü.
KHK ansızın duyurulur da ‘Tek tip’ için şiirler yazılmaz mı?
Bakın internete bile düştü:
“Tek tip elbise ya onurlandırmak içindir örneğin
subaylarda ve polislerde olduğu gibi, ya iş içindir iş-
çilerde olduğu gibi ya da aşağılamak, cezalandırmak
içindir. Oysa tutuklulara tek tip elbise giydirmek onları
daha yargılanmadan suçlu ilan etmek ve cezalandırmaktır”

diyor Necdet Gürçiftçi.
Mahkûma bile tek tip olmazken; mahkûm olmamışa tek tip olur mu?
Tek tip, tek tip, tek tip!
Tek tip kıyafet, tek adam yetti artık!
Korkuyu yenmeliyiz!
Umutla, cesaretle, “zulmün artsın!” diyerek mücadele etmeliyiz!
Ve diyorum ki;
Sen bir insansın
Tek tip elbise giymek istemeyen
Kendi kararları ile giyinmek isteyen
Sen bir insansın!

Önceki ve Sonraki Yazılar