AKP cami yıkıyor!

AKP cami yıkıyor!

Meclis’teki ödüllü cami, AKP’nin kararıyla yenisi yapılmak üzere yıkılacak. Konu CHP tarafından bir soru önergesiyle Meclis gündemine getirildi.

Meclis’teki Ağahan Mimarlık Ödüllü cami, AKP’nin kararıyla yıkılacak.

Yıkım işlemleri için Meclis Başkanı İsmail Kahraman girişimlerini sürdürürken, CHP’den tepki geldi.

“Cami 1995 yılında Türkiye’deki geleneksel cami mimarisinden farklı bir denemeyi gerçekleştirmedeki cesareti, araziye yerleşimi, saydam kıble duvarı, kubbesiz, minaresiz yapısıyla alışılagelmişi sorgulayan tasarımından ötürü Ağa Han Uluslararası Mimarlık Ödülü’ne layık görülmüştür” diyen CHP’li Mehmet Bekaroğlu, Meclis Başkanı İsmail Kahraman’a şu soruları yöneltti:

1. TBMM Camisinin yıkılacağı doğru mudur?

2. Hem mimari hem de manevi açısından önemli bir kültürel miras ve milli varlık haline gelen böylesine önemli bir eserin yıkılma gerekçesi nedir?

 3. TBMM Camisinin yıkılması kararı bir dönemle hesaplaşmak anlamına mı geliyor? Geçmişe ait –iyi/kötü- ne varsa yıkmak nasıl bir psikolojinin ürünüdür? Bu davranışım iyice kutuplaşmış toplumumuz üzerinde nasıl bir etki yaratacağını düşünüyorsunuz?

SÜREÇ NASIL İLERLEDİ?

TBMM Camisi’nin özgün bir yapı olduğunun tescillenmesi ve korunması için Ankara 1 Nolu Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’na başvuran Mimarlar Odası, Kurul tarafından red kararı verilmesinin ardından kurulun kararını yargıya taşıdı. 15 inci İdare Mahkemesi cami ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme kararında; “Bilirkişi raporu ile de dava konusu taşınmazın (Meclis Camisi’nin) toplumsal ve mimari özellikleriyle korunması gerekli kültür varlığı niteliğinde olduğunun ortaya konulduğu görüldüğünden” ifadelerine kullandı. Koruma Kurulu da mahkeme kararı sonrası TBMM Camisini tescilledi. Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığının karara itiraz etmesi sonucunda Danıştay kararı bozarken, caminin tescil kararı kaldırdı.