Banu Özdemir için tahliye talebi,avukatı ilk kez konuştu...

Banu Özdemir için tahliye talebi,avukatı ilk kez konuştu...

'Çav Bella' provokasyonunda tutuklanan Banu Özdemir için tahliye talebinde bulunduklarını söyleyen Av.Süleyman Karadağ ilk kez ve Yurt'a konuştu...

İzmir'de camilerdeki müzik provokasyonunu sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle tutuklanan CHP'li Banu Özdemir'in avukatı Süleyman Karadağ, müvekkilinin serbest bırakılması için bugün tahliye talebinde bulundu.

Banu Özdemir, İzmir'de camilerin hoparlörlerinden yayınlanan Çav Bella marşını sosyal medya hesaplarından yayınladığı gerekçesiyle  "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan dün tutuklanarak Şakran Cezaevi'ne gönderilmişti.

Özdemir'in avukatı Süleyman Karadağ, bugün İzmir 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne tutukluğa itiraz dilekçesi verdi.


 
Yurt gazetesi'nden Özgür Tuğrul'un görüştüğü Avukat Karadağ, tahliye talebinde "Müvekkilim isnat edilen suçu işlememiştir. Tahliye edilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Avukat Süleyman Karadağ," tutuklama nedeni olarak da, aşağıdaki hallerde bir tutuklama nedeni var sayılabilir" diyerek,


a) Şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olgular
varsa.


b) Şüpheli veya sanığın davranışları;


1. Delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme,


2. Tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunma,


Müvekkilim Banu Özdemir'in tutuklanması için yasada açıkça sayılan bu sebeplerden hangisi gerçekleşmiştir? diye sordu.

TUTUKLAMAK İÇİN KARAR DEĞİŞTİRDİLER

Özgür Tuğrul'a özel açıklamalarda bulunan Av.Karadağ: "Öncelikle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 21.05.2020 tarih, 2020/10 sayılı basın açıklaması (EK-1) ile; müvekkilim hakkında “Dini değerleri alenen aşağılamak” suçunu işlediği gerekçesi ile soruşturma başlatıldığını duyurmuştur. Türk Ceza Kanunu'nun 216/3 maddesinde düzenlenen bu suçun yaptırımı 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası olup; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100. Maddesinin son fıkrası gereği, isnat edilen suçun cezasının üst sınırının müvekkilimin tutuklanması için yeterli olmadığını fark eden soruşturma makamı, isnadını değiştirerek soruşturmayı TCK 216/1 maddesine çevirmiş ve böylelikle suçun üst sınırı 3 yıl hapis cezasına çıkarılmıştır. Aslında müvekkilimin tutuklanmasına işte tam da bu anda karar verilmiş sonrası mizansene dönüşmüştür." dedi.

Karadağ, "Mesele müvekkilin CHP İzmir eski il yönetim kurulu üyesi olması ve sosyal medya dahil birçok platformda aktif olarak fikirlerini ifade etmeye devam etmesidir. Bu nedenle birçok kez hakarete varan saldırı ve sataşmalara da maruz kalmıştır. Ancak son olayda, müvekkilin son derece iyi niyetle ve sorumluluk bilinciyle herhangi bir yorum katmadan, zaten daha önceden yayınlanmış görüntüleri de ekleyerek yapmış olduğu paylaşım ki, ifade tarzında olayı tasvip etmediği çok açıktır, kendisiyle zıt görüşte olan bir takım profil sahiplerinin organize bir şekilde saldırısına yol açmıştır. Olayı gerçekleştirilen asıl failler bir yana bırakılıp, bunun sebebini soran müvekkil üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi de hedef alınarak bir linç kampanyası başlatılmıştır. Yukarıda açıkladığımız sebepler de birlikte değerlendirildiğinde, müvekkil hakkında verilen tutuklama kararı, bu linç kampanyasının tatminine yönelik olup, hukuki bir değer taşımamaktadır.

Bu itibarla yargının araçsallaştırılması bağlamında başlatılan bu soruşturma ile Türk Yargısı siyasi çekişmelerin bir parçası yapılmış, müvekkilim ise olayın kurbanı seçilmiştir. Müvekkilimin tutuklanmasından hemen sonra AKP Genel Başkanı'nın yaptığı açıklamalar bu durumu teyid etmektedir. Tutukluluğa dair kararın kaldırılarak müvekkilin derhal serbest bırakılmasına karar verilmesi dileğimizdir." dedi.

Karadağ, Tuğrul'a yaptığı açıklamada;  "Bu ülkede adalet duygusunu yitirmemiş, tarafsız, bağımsız hakimlerin de bulunduğuna inanarak; mahkemeye sunduğumuz dilekçede saydığım tüm gerekçelerle ve resen takdiri mümkün diğer nedenlerle kararın gözden geçirilerek kaldırılmasını ve müvekkilin tahliyesine karar verilmesini, mümkün görülmediği takdirde itiraz dilekçemizin itirazı incelemeye yetkili ve görevli mahkemeye gönderilerek müvekkilim Banu Özdemir'in bihakkın tahliyesine karar verilmesini" istediğini iletti.