Bütçe görüşmelerinde toplumsal cinsiyet eşitliği  vurgusu

Bütçe görüşmelerinde toplumsal cinsiyet eşitliği vurgusu

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan merkezi yönetim bütçelemesi yapılırken toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme yapılması gerektiğini vurguladı ve "Bütçenin şekillenme aşaması cinsiyete duyarlı biçimde yapılmalıdır" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan kamu hizmetlerinin her birey için eşit biçimde kullanılabilmesi, etkinliğinin artırılması ve Anayasa’dan gelen temel haklar doğrultusunda merkezi yönetimin bütçesinin toplumsal cinsiyete duyarlı biçimde şekillenmesi gerektiğini vurgulayarak şu mesajları verdi:

"BİRÇOK ÜLKEDE KADINLARIN EKONOMİK VE SOSYAL ANLAMDA ÖZGÜRLEŞEMEMESİ NEDENİYLE SOMUT ADIMLAR ATILIYOR"

“Kadınların erkeklere göre ekonomik, sosyal ve siyasal alanlardaki eşitlik açısından daha dezavantajlı olduğunu biliyoruz ve maalesef yaşıyoruz. Dünya örneklerine bakıldığında konuya ilişkin somut adımlar atıldığı da ortada. Birçok ülkede kadına yönelik baskı, şiddet ve ayrımcı politikaların sürüyor olması, kadınların ekonomik ve sosyal anlamda özgürleşememesi nedeniyle somut adımlar atılıyor.

"BÜTÇENİN ŞEKİLLENME AŞAMASI CİNSİYETE DUYARLI BİÇİMDE YAPILMALIDIR"

Bu bağlamda gelişmiş ülkeler kadın haklarını iyileştirici politika ve kurumların oluşmasını sağlamış durumda. Söz konusu somut adımlar ve yasal düzenlemelerle kadının sosyal konumu güçlendirilmeye çalışılmış. Cinsiyete duyarlı bütçeleme olarak ifade edilen bütçeleme anlayışı da bu uygulamalardan biri. Bütçeler devletin ekonomik ve sosyal hedeflerine ulaşması için öngördüğü ekonomik hedefleri yansıtan önemli göstergelerden biri. Bu noktada sorunun çözümüne ciddi katkı da sunacak bir adım olarak bütçenin şekillenme aşaması cinsiyete duyarlı biçimde yapılmalıdır. Cinsiyete duyarlı bütçeleme, merkezi yönetimin cinsiyet eşitsizliğine karşı uyguladığı bütçesel politikalarla ortadan kaldırması, uygulanan bütçe politikalarıyla kadının ve erkeğin farklı sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak eşitsizliği giderici önlemlerin alınması anlamına gelecek ve cinsiyet farkından doğan eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya yarayacak. Bu elbette bir lütuf değil. Anayasa’dan ve imzamız olan birçok uluslararası sözleşmeden gelen hakların sağlanması adına atılması gereken bir adımdır. Eğer bu topraklarda eşitliği savunuyorsak merkezi yönetim bütçeleme yaparken bu hassasiyeti dikkate almalıdır.”

(ANKA)