Komünistler kayyum darbesine ne dedi?

Komünistler kayyum darbesine ne dedi?

Türkiye Komünist Partisi, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasına ilişkin bir açıklama yayımladı. Hükümetin yazılı olmayan kurallarla ülkeyi yönettiği belirtilen açıklamada, 'Kural ve hak tanımayan AKP’nin kararlarının hiçbir meşruiyeti yoktur' denildi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerinin HDP’li Başkanlarını görevden alarak kayyum atanmasına ilişkin bir açıklama yayımladı. 

AKP'nin 17 yıl süresince hep yanlışı, kötüyü, adaletsizliği savunduğu ve her geçen gün daha da kuralsız hareket etme ihtiyacı duyduğu söylenen açıklamada, "AKP iktidarının bu hukuksuz ve hesapsız adımını meşrulaştırmasına izin verilmemelidir" denildi.

"Kural ve hak tanımayan AKP’nin kararlarının hiçbir meşruiyeti yoktur" başlıklı TKP Merkez Komite imzalı açıklamanın tamamı şöyle:

AKP 17 yıl süresince hep yanlışı, kötüyü, adaletsizliği savunmuş ve her geçen gün daha da kuralsız hareket etme ihtiyacı duymuştur. 

Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerinin HDP’li Başkanlarını görevden alarak kayyum atayan AKP iktidarı bu zorbalığı “hukuk ve vicdana uygun” diyerek savunmuştur. 

Bu kararın hukuka uygun olması mümkün değildir çünkü Türkiye’de hukuk yoktur. 

Bir ülkede hukukun varlığından söz edebilmek için yazılı kuralların olması, örneğin neyin suç olduğunun, neyin olmadığının bu kurallara bağlı olarak belli olması gerekir. 

Mevcut yasalarda seçimlerde bir partinin adaylarını seçmeyi ya da bir partiden seçilmeyi suç olarak tarif eden bir hüküm yoktur. 

Hükümet de zaten yazılı olmayan kurallarla ülke yönetmekte, insanları tutuklamakta, görevden almakta ya da işten atmaktadır.

Vicdana uygunluğa gelindiğindeyse, üç belediye başkanının görevden alınmasının vicdani uygunluğunu tartabilecek en son parti AKP’dir. Emeğe, vatana, kültüre, insana, doğaya düşman bir siyasi zihniyetin vicdandan söz etmesi, herhangi bir eylemini “vicdana” uygunlukla savunması saçmadır.

AKP iktidarı, neredeyse bir devrim iktidarı gibi hareket etmekte, yasa ve kural tanımamaktadır. Ancak devrimler insanlığı ileriye taşıyan toplumsal dönüşümlerdir. 

Daha iyiyi, daha güzeli, daha adili, daha gelişkini kurmak için hamle yaparken kural tanımayan devrimler bir süre sonra yeni kurallar koyarak siyasal ve toplumsal yaşama şekil verir.

AKP ise 17 yıl süresince hep yanlışı, kötüyü, adaletsizliği savunmuş ve her geçen gün daha da kuralsız hareket etme ihtiyacı duymuştur. Çünkü AKP bir karşı devrimci güçtür. Karşı devrimci bir gücün kararlarının sadece kurallara uygunluğu değil, mantığa uygunluğu ve meşruiyeti de yoktur.

AKP iktidarının bu hukuksuz ve hesapsız adımını meşrulaştırmasına izin verilmemelidir.