Yüzsüzlüğün bu kadarı: Rüşvet ihalede!

Yüzsüzlüğün bu kadarı: Rüşvet ihalede!

Rize İl Özel İdaresi’nin, ‘Yeşil Yol’ projesiyle tahrip edilen Rize Çamlıhemşin yaylalarında tartışma yaratacak bir ihale yaptığı ortaya çıktı.

Palovit Şelalesi ile Palovit Yaylası arasındaki bağlantıyı sağlayan yol düzenlenmesine ve betonlanmaya ilişkin ihalede skandal niteliğinde bir madde yer aldı. İhaleye konulan maddeyle idari personeli inşaat süresi boyunca yurtiçi veya yurtdışı seyahatlerinin masrafları garanti altına alındı. Avukat İbrahim Demirci, “Kendilerinin yapacakları gezinin parasını bile Fırtına’yı, doğayı peşkeş çekip, ödetiyorlar. Hazindağ’a mevcut bir yol var, keza Amlakit’in de. Neden yaylalara ikinci yollar yaptıkları anlaşılıyor” dedi.

Rize İl Özel İdaresi tarafından 15 Mart 2018 tarihinde “Rize İli Çamlıhemşin İlçesi Palovit Şelalesi - Amlakit - Palovit Yoluna Ait Yol Düzenleme ve İyileştirme Islahı Projesi” ihalesi yapıldı. Bölge sakinlerinin tepkisine neden olan ihalenin idari şartnamesindeki “Teknik Gezi Seyahatleri” başlıklı maddede “İnşaat süresi boyunca kullanılacak her türlü malzemenin fabrika test ve kontrollerinin yaptırılması, inşaat sektöründeki teknolojik gelişmelerin sergilendiği fuarların gezilmesi ve ihale konusu işe benzer yol yapım uygulamalarının yerinde incelenebilmesi amacıyla en çok 7 (Yedi) idare personeli, idarece belirlenecek herhangi bir şehre en çok 7 (Yedi) gün süreyle yurtiçi seyahatine ya da idarece belirlenecek olan herhangi bir Avrupa ülkesine yurtdışı seyahatine gönderilecektir. Yurtiçi ya da yurtdışı seyahatleriyle ilgili tüm masraflar (her türlü ulaşım, konaklama, fuar katılım ücretleri vb.) Yüklenici tarafından karşılanacak olup sözleşme bedelinin yurtiçi ya da yurtdışı seyahatine ilişkin giderleri de karşıladığı kabul edilir” denildi. Maddede ayrıca idarenin talebine rağmen belirtilen gezi ve seyahatlerin yüklenici tarafından planlanmaması ve yaptırılmaması durumunda idarenin, görevli personelini resen bu teknik gezi seyahatlerine göndereceği ifade edildi. Madde şöyle devam etti:
“Seyahat masrafları bir tutanak mukabilinde yüklenicinin takip eden hakedişinden bir defada kesilir. Bu kesintiden dolayı yüklenici, herhangi bir hak talebinde bulunamaz.” İhalenin sonuç ilanı ise geçen haziran ayında yayımlandı. İhalenin bedeli 5 milyon 436 bin 790 lira. 27 Nisan 2018’de başlayan ihale 18 Ekim 2019 tarihinde sona erecek. Yol Palovit Şelalesi ile Palovit Yaylası arasındaki bağlantıyı sağlıyor. İhale kapsamında 16.7 km yol genişleme, sanat yapıları ve 2 adet köprü yapımı var. Ayrıca ihale idari şartnamesinde yolun betonlanacağı da belirtildi.

Betonla kaplanıyor
Bölge sakini avukat İbrahim Demirci “Palovit Vadisi, Fırtına Havzası’nın en el değmemiş vadilerinden biriydi. Arıcılığıyla meşhurdur. Özel bir florası vardır. Önce bir turizm şirketi, bu vadiye macera parkı adı altında, betondan camdan koca bir restoran kafe binası inşa etti. Sonrasında Amlakit ve Hazindağ yayla yolları.. Şimdi de bu yollar betonla kaplanıyor. Rize Özel İdareciler de, bunun her türlü rantını yemeye çalışıyolar” dedi.