70 kilometrelik metro ihalesi iptal edildi...

70 kilometrelik metro ihalesi iptal edildi...

İstanbul’a yeni yapılacak 70 kilometrelik metro hattının güzergahının belirlenmesi ve projelerinin hazırlanması için açılan ihale iptal edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Müdürlüğü, “İstanbul geneli raylı sistem hattı etüt projeleri” danışmanlık hizmeti için ihaleye çıktı. Yeterli tecrübeye sahip adaylar, teklif vermek üzere mart ayında ön yeterlilik başvurusuna davet edildi.

Ön yeterlilik değerlendirmesi sonucu İstanbul'a yapılacak yeni metro hatlarının projelendirilmesi için 18 Mayıs 2018 tarihinde ihale gerçekleştirildi. Ancak 21 Mayıs 2018 tarihinde ihalenin “e-değerlendirme için ihale komisyonu kararıyla” iptal edildiği duyuruldu.  İBB'nin önümüzdeki günlerde 70 KM'lik metro hattı projesi işi için yeni ihale tarihi belirlemesi bekleniyor.

GÜZERGAH VE İSTASYONLAR TESPİT EDİLECEKTİ

“Belli istekliler arasında” gerçekleştirilen ihalenin teknik şartnamesine göre “İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Planı” çerçevesinde belirlenen ulaşım sistemleri ve ulaşım altyapısının geliştirilmesine yönelik olarak hazırlanacak raylı sistem hatlarının ulaşım ve güzergah etütleri yapılacak, etüt sonuçları doğrultusunda uygun güzergah ve istasyon yerleri tespit edilerek  işletme senaryoları belirlenecekti. İhale kapsamında seçilen güzergahın plan paftalarının hazırlanması, mali ve ekonomik fizibilite etütlerinin elde edilmesi de amaçlanıyordu. Yaklaşık 70 KM'lik raylı sistem hattının entegrasyon, standardizasyon ve depo-bakım alanlarının optimizasyonları da gözetilerek işin süresi toplam 500 gün olarak belirlenmişti.

Şartnamede, bu çalışmalar sırasında mevcut, inşaatı bitirilmiş, devam etmekte olan, uygulama ve avan projeleri tamamlanan toplu taşım sistemlerinin de  dikkate alınacağı kaydedildi. Yapılması gereken raylı sistem hattı için belirlenen koridorda mevcut ve gelecekteki yolculuk taleplerinin belirlenmesine yönelik ulaşım ve güzergâh etütleri de hazırlanacaktı.