Eczanelerin kişisel sağlık verilerini işlemesinde Danıştay son noktayı koydu

Eczanelerin kişisel sağlık verilerini işlemesinde Danıştay son noktayı koydu

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası'nın (TEİS), Sağlık Bakanlığı tarafından Resmî Gazete'de yayınlanan 'Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik'e açtığı davada, Danıştay 15. Dairesi tarafından mevzuatlara aykırı olan maddeler hakkında yürütmeyi durdurma kararı verildiğini açıkladı.

TEİS Başkanı Eczacı  Saydan, "Eczanelerimizde kullandığımız programlarda hastalara ait bilgilerin kayıtlı olması dahil, bu bilgilerle ilgili birçok konuda hak kaybı ve mağduriyet yaşamamıza neden olabilecek düzenlemelerin yürütmesinin durdurulması kararı verilmesi memnuniyet verici" dedi. Saydan, Danıştay'a açılan ve yürütmeyi durdurma kararı alınan dava konularını şöyle sıraladı:     

"Eczacılar, eczanelerinde reçete karşılarken İlaç Takip Sistemi ile bağlantılı eczane programları kullanmaktadırlar. Bu programlar vasıtasıyla eczacılar reçete kayıt defterlerini elektronik ortamda tutma imkânı bulmaktadırlar. Söz konusu programlar ve eczanelerin iç işleyişi sebebiyle kişisel sağlık verileri kaydedilmektedir. Nitekim; 12.4 2014 tarih ve 28970 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 'Eczane defter ve kayıtları' başlıklı 45. maddesinin 1. fıkrasında; eczanede satışı yapılan tüm ilaçların elektronik ortamda kaydedileceği, bu kayıtların denetimlerde istenilmesi hâlinde sunulmak üzere saklanacağı düzenlenmiştir.

Yürütmesi durdurulan yönetmeliğin 5. maddesinin 5. fıkrası 'Sağlık hizmet sunucularında veri işleyen kişiler, kişisel sağlık verilerini sağlık hizmet sunucularının tamamen veya kısmen otomatik olan ya da otomatik olmayan her türlü sistemleri ile bakanlığın ülke genelinde hizmet vermek amaçlı kurulan sistemleri dışında hiçbir yere kopyalayamaz veya kaydedemez' şeklinde olup, yürütmesi durdurulan yönetmeliğin 'Merkezi sağlık veri sistemi' başlıklı 14. maddesi ile birlikte eczacıların aslında hastaneler için belirlenen standartlar ile uyumlu yazılımlar kullanmak zorunda bırakılması, eczanelerdeki sağlık hizmet sunumunu aksatacağı gibi, eczanelerin kayıtlarının ve kayıt sisteminin bozulmasına neden olacaktır.

Eczacılar, tabi oldukları özel mevzuat gereği ilaç satışlarını İlaç Takip Sistemi'ne bildirmekte ve ilaçla ilgili kişisel sağlık verilerini senede iki defa yapılan denetlemelerde göstermek üzere eczanelerindeki bilgisayarlara kaydetmektedirler. Kişisel sağlık verilerinin mahremiyeti sağlanmaya çalışılırken, eczacılar özel mevzuatları ile çelişen ve uygulanması fiilen imkansız bir yükümlülük altına sokulmuşlardı. Hukuka, hizmet gereklerine ve kamu yararına aykırılık taşıyan düzenlemelerin sendikamızca öncelikle yürütmesinin durdurulması talep edilmiş, Danıştay tarafından da yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir." 

Saydan, TEİS olarak eczacılarımızın sıkıntılarında haklı mücadelelerini her zaman ve her platformda sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.