Abdullah Ağırkan

Abdullah Ağırkan

BİRLİK PROJESi

Siyaset sorun çözme sanatıdır..! siyaset sorunları çözme yetisine sahip değilse, orada başka güç merkezleri devreye girer. Bu gün devreye giren güç merkezlerinin “amacı toplumsal mutabakatı sağlamak olarak nitelene bilinir mi? bu merkezlerin amacı, özgürlük, adalet mi? Toplumda yükselen adalet isteği önemli ve bu önemi kavrayacak, çözüm üretecek güç partilerin tekelinden çıkıp illegal-yasadışı bir gücün tekeline girerse, etki-tepki kaçınılmaz olarak meydana çıkar.” Bugün toplumsal muhalefetin yükselmesinin sebebi” siyasi partilerin yeterli çözümler üretmemelerindendir.” ülkemizde yaşanılan etnik köken tartışması ve bu tartışmalarda “yıkıcı görev alan, çözümlerde salt muhalif olan, projesi olmayan, çözümsüzlüğü çözüm gören herkes suçlu-devletine-milletine ihanet etmektedir.” Batı eksenli, emperyalist çözümler üreten iktidarlar ise… Ciddi bir gafletin içinde, kardeşliği, birliği zedeleyen konumundadır.

Kürtlerin-Türklerin ortak vatan olarak gördüğü bu coğrafya, birlik-beraberlik eksenli bir kardeşlik projesine susamıştır. Türkler-Kürtler  “bin yıldır aynı topraklar üstünde yaşamış-akraba ilişkileri kurmuştur. Kimse bu iki halkı birbirinden ayrıma yetinse sahip değildir… Kurtuluş savaşında “aynı cephede mücadele etmiş-ekmeğini bölüşmüş, yaralandığında sırtında taşımış, bir olmuştur. Çanakkale de şehit düşen “Vanlı Ahmetle- Yozgatlı Hüseyin kardeşliğin-birliğin, beraberliğin canlı anıtları olarak Çanakkale tabyalarında görülmeye, örnek alınmaya fazlasıyla değerdir.

Yozgatlı Hüseyin-Vanlı Ahmet kardeşliğin anıtları olarak 90 yıl önce yükseldiler Çanakkale de..! bugün iki kardeş halkın torunları neyin peşindeyiz? Bu iki halkın torunları nasıl odluda birbirlerini düşman görme gafletine düştü? Kim bizleri düşman etti birbirimize? Nasıl olurda binyıllık dedelerimizin kardeşliğini yıktık? Bu gaflet-dalalet-hatta ihanetin dik alasıdır-atalarımıza… Değil mi? 

Günümüzde yaşanılan tüm sorunların kaynağı birbirimize tahammül etmeme, dinlememe, sorunlara çözüm üretmede önyargılı olmaktır. Kürt halkının sorunları “ekonomik, siyasal, kültürel” sorunlar olarak üç başlıkta toplanıp, demokrasi, özgürlük, eşitlik temel alınılarak çözümler üretilebilinir. Hiç bir halkın anadilini konuşmasını, öğretmesini -yayın yapılmasına yasak konumlamaz..! Türkiye  cumhuriyeti devleti “tüm vatandaşlarına dini,dili,rengi ne olursa olsun eşit mesafede yaklaşır.” Türkiye cumhuriyeti devleti etnik köken, dini-mezhep ayrımı yapamaz. Türkiye cumhuriyeti devletine vatandaşlık bağıyla-bağlı olan herkes eşit yurttaşlık haklarına sahiptir.

Türkler-Kürtler..!
Türkiye cumhuriyetinin iki asli kurucu erki ve bir milletleşme projesinin “temel taşlarını oluşturan halklardır.” Bu iki halkın kurduğu cumhuriyet ve bu cumhuriyetin amacı, ortaçağ gericiliğine karşı özgür vatandaşlık hakkı kazanmak ve bu hakları güvence altına almaktır. Kürtlerin-Türklerin kaderini birleştiren şey öncelikli olarak bu hak ve özgürlüklerini geliştirmek, bu hakları yükseltmek ve sosyal devlet normlarına ulaşmak olmalıdır. Türkiye cumhuriyeti! Sosyal devlet normlarına yükseldiği takdirde, demokrasi, özgülük, eşit yurttaşlık, birlik sağlanır.

Önceki ve Sonraki Yazılar