Abdullah Ağırkan

Abdullah Ağırkan

CHP’DE KONGRE SÜRECİ VE LİSTELER ÇEKİŞMESİ

Benim iki büyük eserim var; biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi.

Mustafa Kemal Atatürk

Yazılı medyada 10 yıla yakın bir süredir yerelde, orta ölçekli yayınlarda ve en son ulusal anlamda merkez medya niteliğinde olan yurt gazetesinde yazmaya başladım. Belki otuzunda bir adam için başarı sayılabilecek bir grafik. Usta-çırak ilişkisi tüm alanlarda şüphesiz önemli, bu önem deneyimle eş güdümlü gitmek zorunda malumunuz…

Medya, siyaset noktasında deneyimlerine güvendiğim ustamız yerel siyasetin aslında boğucu ve çürütücü olduğu, bu noktada artık sınıf atlamanın sorumluluğunu anlatırken bana, siyasetin nesnel anlamda üretken olmadığını milletvekili örnekleriyle anlatmıştı mesleki anlamda…

Artık yerelin dışında olmanın “zorunlu bir tez değil ancak düzey anlamında mantıklı olduğu tavsiyesi.”

Doğruydu aslında siyaset üretken değil, siyaset sığ tezler üzerinden ilerleyen çıkar ekiplerinin fantezisiydi. Ancak merkez medyada olmak ve bir idealler dünyası için kurulan gazetede yazmak sorumluluk demekti ve bu sorumluluk genelde olan bitenden rahatsız olmak demekti…

Onca olan bitenden rahatsız olmak demek şüphesiz doğruya taraf olma zorunluluğu getirir ve bu taraf olmak şüphesiz gönül erki üstünden ilerleyen bir tezdir. Ancak taraf olmak PROGRAMA taraf olmak demektir. Tüm ırmakların içinde kötü akıntılarda yol alır, ancak bu tüm ırmağın kirli olduğu anlamına gelmez.

CHP’de yerel delegasyon süreci mahalleler düzeyinde %70 oranında bitmek üzere. Renklerin farklılığı şüphesiz ayrışma değildir. CHP farklı eğilimlerin içinden süzülerek gelen bir ırmaktır. Bu ırmakta KİRLİ olan şeylerde yol alıyor elbette…

Yerellerde son 30 yıldır başarısızlığın mimarları, yakın dönem yerelde başarısızlığın ustaları gene CHP’de aktif biçimde kongre sürecinde taraflar ve de hep olduğu gibi bozguncu siyasetin önderleri illerde, ilçelerde boy gösteriyorlar…

Mesele yerel ve genelde başarının ölçütüdür. Bu ölçütün nizamı şüphesiz ki nesnel verilerdir. Yerellerde oluşan anketler ve yoklamalar partilerin içindeki üye potansiyelinin-yönelimini açkılıyor somut olarak kişilere dair…

Milletvekili

Belediye Başkanı

İl Başkanı

İlçe Başkanı

Bu konumda olan ve yerelde, genelde aday olan kişinin, kişilerin nesnel saha verileri parti içi-parti dışı karşılığı somut olarak mevcut…

Ne kadar başarılı olur tezi rakamlarla sabittir anketlerde.

Bu analizlerin gelecekte göreve talip olacak kişilerin karnesi olduğu sabittir. İşte işin özeti bu noktada somuttur. İşin temel paradigması öznesi şudur ki, başarı sokakta, parti üyesinde karşılığı olan kişinin göreve gelmesidir…

İşte bu tez başarının anahtarıdır.

Başarılı bir il başkanı

Başarılı bir ilçe başkanı

Sahada karşılığı var mı? Anket size sorunun cevabını parti içinde ve dışında verecektir…

İşte taraf olmak için bu rakamları ve analizleri yapmalısınız. Eğer CHP’de delege borsası kuran ve bu borsa ile kendi geleceğini kurgulayan kişilerin ağına, yanlış algı yönetimine basamak olmayacaksanız…

Tarafınız bellidir.

Tarafınız 30 yıldır yerelde, genelde ve yakın dönemde CHP’ye kaybettirenler ile Yeni bir süreci örgütleyen, sahada karşılığı olanlar arasında seçimden ibarettir. Şüphesiz bu doğru tarafla birlikte CHP üyesi 2023’te yerel ve genelde başarının ilk adımını daha güçlü atmış olacaktır.

CHP üyeleri bu tarihsel süreci analiz edecek potansiyeli fazlaca taşımaktadır. Bu analiz ülkenin geleceği ve daha yaşanılır bir ülke olması için tarihsel bir adım olacak.

Beyaz güvercinler özgürlüğe yelken açacak ve demokraside yeni bir beyaz sayfa açılacak…

Daha yaşanılır bir ülke belirecektir hepimizin kapısında.

Önceki ve Sonraki Yazılar