Abdullah Ağırkan

Abdullah Ağırkan

O KOLTUĞA KİM OTURACAK

Nerdeyse bütün zaferler derin acıların, yenilgilerin, çatışmaların sonucunda doğar. Zaferlerin tunç yasası gereği çatışma süreçleri ve bu çatışma soncu doğan somut koşul tezi ile barışın inşası…

Siyasi partilerde kendi iç yapılarında rekabet eder ve bu rekabet soncu kazanan, kaybedenler olacaktır…

Kongreler parti içi rekabettir…

CHP bu konuda son derece sorunlu süreçler yaşamış bir parti olmuştur geçmişte genellikle.

CHP lideri partilileri uyarırken aslında geçmişe dikkat çekmekte ve bu süreci doğru şekilde olmasını telkin etmekte…

CHP mahalleler düzeyinde delegasyon sürecini bitirdi…

İlçe kongreleri başladı pek çok ilde ve bu süreç son derece sistemli, aklıselim gidiyor…

 Elbette ufak tefek şeylerin olması normaldir…

Ancak genel manada son derece duyarlılık sergileniyor. Büyük şehirlerin kazanımı CHP’de ciddi bir motivasyon yarattı…

YÖNETİM ŞEMASI

Şüphesiz partiler örgütlü, sistemli üstyapı demektir. Güçlü kadro birikimi, nitelik üstyapı, proje üretme, çalışkanlık, güven ve ekonomik özgürlük kadro tarifidir özetle…

Nitelikli insan potansiyelinin olmadığı her yönetim biçimi kurumsal anlamda ilçelere, illere ciddi kayıplar getirecektir. CHP 2023 için kadro birikimini gençler, kadınlardan yana kullanacaktır. Deneyimli, olgun toparlayıcı ilçe başkanları ile oluşan genç dinamik yönetimler…

Genelde ve yerelde ciddi zaferler kazanacak potansiyeli, avantajları bulunmakta muhalefetin…

İlçe başkanları, il başkanları kendi kadrolarını iradeleri ile kurgulamalıdır. Bu zafer meşalesini taşıyan kişilerle illerde, ilçelerde kazanımlar elde edilecek…

Bu noktada kişisel “ hırsların” bir kenara bırakılıp oluşacak yönetimin nasıl başarılı olur ve buna kim daha fazla katkı sunabilir nitelikte olduğunu düşünmelidir yerelde-genelde…

İlçe başkanları, il başkanları bu noktada yeni süreci tayin edecek kadrolarla yola devam edip geçmiş hastalıkları aşmış, sorunları, bagajları kenara koyarak yürümesi doğru olandır…

Meseleyi sadece o koltuğa kim oturacak diye kurgulayanlar ciddi yanılgı içinde, mesele gelecek zaferlerin, kayıpların meseledir…

CHP’nin geleneksel hastalığını aşmasının yolu yeni potansiyellerin sahada var olmasını sağlamaktan geçiyor.

Tüm zaferler hazırlıklı olmak ve buna uygun kadro birikimini oluşturmaktan geçiyor…

Unutmayalım.

Önceki ve Sonraki Yazılar