Abdullah Ağırkan

Abdullah Ağırkan

POLİTİK ÇAPSIZLIK VE EGO’NUN İFLASI

Taktik olmadan strateji, zafere giden en yavaş yoldur. Strateji olmadan taktik, yenilgi öncesi yapılan gürültüdür. 
Sun Tzu 

………………………………
Savaş sanatının babası olarak tanımlanan Sun Tzu yaklaşık 2500 yıl önce bu sözleriyle savaş sanatını açıkladı. Güncel anlamda bakıldığı takdirde niteliksel düzlemde potansiyeli olan kişileri görmek çok da zor değildir…
Taktik siyasetin güncel karşılığı nedir?
Kimler stratejik düzleme dayanıyor?
Strateji – Taktik askeri sanatın, politik olguların öncül biçimdir…
POLİTİK ÇAPSIZLIK 
Türkiye gibi az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde potansiyel siyasetçi yok denecek kadar azdır; Genel özellik yerel-mahalli notalarda kasaba-ilçe bireyler kişisel çıkarları olan ve kesin kez politik birikimi, ideali, ideolojik birikimi olmayan slogan siyasetçileri egemendir... 
Ekonomi
Politik
Nitelik
Bu konularda az gelişmiş kasabalı-ilçe siyasetçisi slogan düzeyi, algısı, tezi mevcuttur. Türkiye’de güncel olgu bu şekildedir...
EGO’NUN İFLASI
Türkiye gibi az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde bireysel çıkarlar temel tez olduğu için, EGO’nun iflasını somut olarak görmeniz çok zor değildir. Siyaset bir var oluş veya kendini var etme alanı, çapsız tiplemelerin görünme alanı, fotoğraf çekme alanı olma ötesinde değildir.
Ne banka hesapları blok edilen siyasetçiler! Ne dosyası genel merkezlere giden – Ne parti içi sorunları farklı yerlere taşıma nedenleri ile İş takipçileri! Ya da başka süreçlerde iş devşirme noktasından genel merkezce raporları tutulan yöneticiler! Ne çıkar gruplarının devşirdiği tezler. Ne de parti yöneticiliğini iş bulma kapısı yapanlar… 
Genel olarak kasaba-ilçe siyaseti bence bu çapsızlıktan azade edilmedir.
Politik, ideolojik tezler değil genel olarak dedikodu siyasetinin temel tezi olarak kasaba-ilçe siyasetleri açıkçası ölü doğmuş cenindir; Zira gelişmeyen, büyümeyen kısır bir döngü. Oysa derin bir yoksulluk ve yıkımın egemen olduğu süreçte kişisel EGO’nun – kendi var oluşuna sadece konumlanan tiplerin oluşumu kime hizmet eder sizce? Sadece kendilerine! Elbette 
Mesele bu noktada tutum almaktır.
 

Önceki ve Sonraki Yazılar