Abdullah Ağırkan

Abdullah Ağırkan

Türkiye’nin Zencileri

ABD sokakları yanıyor…

Irkçı bir polisin boğarak öldürdüğü siyahî yurttaşın nefes alamıyorum haykırışı ABD ‘de bayrak oldu. ABD tarihi ırkçılık ve köleci kavramlarıyla pek iç içedir malumunuz…

Aslında hala köle gördükleri siyahîlerin…

Eşit yurttaş olmaya çalışmaları, mücadele etmeleri ve sosyal yaşamda eşitlik meselesidir sorun. Beyaz adam hala siyah tenli kişiyi “ yurttaş” olarak görmüyor…

Eşit yurttaş olarak görmediği siyahî kişiyi öldürmek köle infazı olarak tanımlıyor polis zihinde aslında ve köle efendisi tarafından canına son verilebilinir, aç bırakılabilinir, zincire vurulabilinir…

Algısı üç yüz yıllık ABD tarihinde bir gerçek…

Peki, her ülkenin zencileri yok mu?

Tenleri, renkleri beyaz, kumral, sarı, esmer olabilir “mesele zihniyet” diye bakarsanız meseleye ve de ötekileştirilenleri düşünün ülkenizde…

Sizin ülkenizin zencileri kim? Samimi, cesur olun!

Dili, kültürü, müziği ve hatta kendisi yok denilen, köyleri boşaltılan, evleri yıkılan Kürtler mi?

Evleri işaretlenen, tehdit edilen, yakılan aleviler mi?

İtilen, hor görülen, aşağılanan romanları mı?

Bir avuç kalan Rumlar, Ermeniler, Süryaniler mi?

Cumhuriyetin yüzyıllık tarihsel serüvenine bakınca bize bıraktığı kötü miraslarda var kabul etmek gerekirse. Siyasal olarak partilerin geçiciliğine dayanarak söylemek gerekirse mühim olan eşit, özgür yurttaşlık hukukunu hayat geçirmektir…

Bir ülkede demokrasi ve özgülükler, renkler, kimlikler ne ölçüde fazlaysa zenginlik, büyüme, dış dünyada karşılığı da o kadar önemlidir… İnsanlık artık yeni bir vizyon çiziyor, çizmek zorunda geleceğe dair…

Zencileri olmayan bir dünya umudunu yükseltenler geleceğe uygun adımlarla ilerliyor. İnsanlık artık despotların değil yurttaşların devleti için dünyanın her yerinde mücadele yükseltiyor…

Dünya yeni bir siyasal, toplumsal iklimin eşiğinde…

Önceki ve Sonraki Yazılar