Elif Doğan Şentürk

Elif Doğan Şentürk

Milyonlar umudun peşinde

BİRÇOK siyaset bilimci ve araştırmacıya göre seçmen daha çok geleceği satın alır.
Mevcut iktidarın ekonomik uygulamaları sonucu vatandaşın cebinde yarattığı daralma bu seçim sonucunda etkili olacak. Baskıcı ve antidemokratik uygulamalar, gittikçe daraltılan siyaset alanı, güvenirliği yerlerde sürüklenen yargı, adeta kobay muamelesine tabi tutulan eğitim, toplumun önemli bir kısmının ağzında sakız olan yolsuzluklar, defalarca değiştirilen ihale kanunu, kamuya ait en önemli varlıkların nerdeyse yok pahasına elden çıkarılması seçmen davranışlarını etkileyecek başlıklar arasında sayılabilir. İşte seçmen bu olumsuzlukları giderebilecek vaatlere oy veriyor.
En geniş anlamıyla seçmen, umuda oy veriyor.
Bu noktada muhalefet daha avantajlı bir durumda…
Türkiye yönetilemiyor. İktidarın 16 yıldır uygulamaya koyduğu ekonomik tercihlerin doğru olmadığını bugün halk çok net olarak görmektedir. 
Mesela DİSK’in hazırladığı ‘Emek Raporu’na bir bakalım.
Rapor, 16 yılda işçilerin hangi haklarını kaybettiğini, çalışma ve yaşam koşullarının sermaye yanlısı politikalarla nasıl geriletildiğini gözler önüne serdi.
Yani bu süreçte kaybeden hep işçiler oldu.
DİSK’in yeni Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, tüm işçileri 24 Haziran’da ‘TAMAM’ demeye çağırdı.
İşçi sınıfından emeklisine, öğrencisinden öğretmenine herkes aynı noktada birleşiyor.
Bütün bu gerçekler, iktidara oy veren kitlelerde bir kopuşa sebep olabilir, ancak seçmen bu noktada kime oy vereceği konusunda tereddütler yaşayabilir.
İşte bu noktada, ülkeyi yönetmeye talip olanların inandırıcılıklarının, liderlik vasıflarının yanında seçim vaatleri de çok önemlidir.
Çünkü o vaatler, seçmen için vaadin ötesinde umuttur, umut!
Çocuğunun iyi bir eğitimden geçeceği, huzurlu bir yaşam süreceği, haftada bir evine et gireceği umudu...
Evet, bu noktada İnce’nin performansının yine altını çizelim. Öne çıkıyor. Toplumun “Halkçı Ecevit” sloganlarıyla meydanları inlettiği eski liderinin özelliklerini taşımıyor mu sizce?
Tabi “Umudumuz Ecevit” sloganını unutmamak gerekir.
Bu slogan Bülent Ecevit’i iktidara taşımıştır.
O denemde milyonlar umudun peşindeydi, şimdi de öyle...

Önceki ve Sonraki Yazılar