Muaviye ve Aksaray’ı

Muaviye;
602 yılında Mekke’de doğdu.
Ebû Süfyân’dan olma, Hz. Hamza’nın ciğerini yemesiyle ünlü  Hind bint Utbe b. Rebîa’dan doğma…
Kızkardeşi Ümmü Habîbe bint Ebû Süfyân’dan dolayı Hz. Muhammed’in kayınbiraderi.
Hz. Muhammed’in peygamberliğini ilân etmesinden sonra Kureyş’in diğer ileri gelenleriyle birlikte İslâm’a cephe alan ve Bedir Savaşı’nın ardından üstlendiği Mekke liderliğini şehrin fethine kadar sürdüren babasının gözetiminde bir şehzade gibi büyüdü…
Mekke’nin İslam orduları tarafından fethedilmesiyle birden babasıyla birlikte Müslüman oldu….
Anadan babadan Yahudi’ydi…
Müslüman olmasının ilk kazancı hayatı olurken, ardından Huneyn ganimetlerinin dağıtımında payına fazla miktarda para ve mal ayrıldı.
Müslüman olduktan sonra Hz. Peygamber’e kâtiplik ve onun vefatının ardından Suriye üzerine gönderilen dört ordudan birinde kumandan yardımcılığı yaptı.
Muâviye, Hz. Osman döneminde Filistin, el-Cezîre, Humus ve Kınnesrîn’in de uhdesine verilmesiyle Suriye genel valiliğine getirildi…
 
Ebu Zerr;
Asıl adı Cündeb bin Cünâde bin Süfyân’dı.
Kısaca Ebu Zer el-Gıfârî diye bilinir. Ebu Zer lakabıdır.
İslam'ı ilk kabul eden sahabilerdendir.
Doğum tarihi bilinmiyor…
652 yılında vefat etti…
Hz. Peygamber ile birlikte Mekke’den Medine’ye hicret etti.
Halis bir mümin, cesaretli, dürüst bir sahabi ve hatalı davranışlara çekinmeden karşı çıkan biri olarak biliniyordu.
Hz. Peygamberin övgüsüne mazhar olmuş bir sahabeydi.
Emevi Hanedanı'nın kurucusu Muaviye, kendisine Şam’da görkemli bir Saray inşa etti.
Muaviye Ebu Zer el-Gıfârî’yi sarayına davet etmiş, sarayını gezdirmiş ve sormuş: “Sarayımı nasıl buldun?”
Ebu Zer el-Gıfârî, Muaviye'ye şu tarihi cevap gelmiş:
“Ey Muaviye! Eğer bu sarayı kendi paranla yaptırdıysan israftır. Eğer halkın parasıyla yaptırdıysan ihanettir ve haramdır. Kul hakkına girer. Bunu ancak firavunlar yapar.”

Önceki ve Sonraki Yazılar