Yargıda Emrullah Turanlı'yı kimler koruyor

2017 Kasım’ında “Tilki İle Vals” adlı kitabım Siyah Beyaz Yayınları’ndan çıkmıştı. Kitapta; Taş Yapı adlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı’yı yazmıştım.

Kitapta; Emrullah Turanlı’nın beş parasız olarak İstanbul’a gelip, bir ailenin yanına sığınıp ardından Türkiye’nin sayılı zenginleri arasına girmesinin hikâyesini işlemiştim…

Emrullah’ın Fikirtepe halkını “kentsel dönüşüm” numarası ile nasıl evsiz, aç, açık perişan bıraktığını Fikirtepe halkının açıklamaları ve belgeler ışığında işlemiştim.

Kadıköy Belediyesi ile mahkemelik olmuş, daha dava kesinleşmeden halkın ibadet ettiği camilere bile haciz koydurmuştu. Çocukların oyun alanlarına… Kadıköy halkının yararlandığı sosyal tesislere bile…

Fakirin, fukaranın Darülaceze’nin bina ve arazileri üzerindeki oyunları kaleme almıştım… Şişli’deki çocuklarının gittiği okul arazileri üzerindeki yapmaya çalıştığı usulsüzlükleri… Kitapta; Emrullah ile ortaklık yapanların feryatlarına yer vermiştim.

Emrullah’ın KKTC’deki Ercan Havaalanı inşaatındaki ortağı Alp Delimollaoğlu’nun, “Emrullah Turanlı 50 Milyon Euro'mu vermiyor...” sözlerini, Biyodizel işindeki ortağı Mustafa Ezici’nin, “Emrullah benim işimi, fabrikalarımı her şeyimi elimden aldı” şeklindeki feryatlarını okuyucularıma ulaştırmıştım. Keza daha birçok usulsüz işlemlerini…

Kitap daha piyasaya çıkmadan reklamları üzerinden kitap hakkında toplatma kararı aldı. Öyle ya tam bir avukat ordusu ile çalışıyor, üstelik çalıştığı isimlerin birçoğu eski hâkim ve savcı… Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi 18.12.2017 tarihinde, 2017/62 kararı ile Tilki İle Vals adlı kitabım hakkında, “Tüm Türkiye genelinde tüm kitapçılardan dağıtımının ve satışının durdurulması, toplatılması, dağıtılması ve/veya satılan kitapların varsa toplatılması, internet sitelerinde satım ve yayınlarının durdurulması” yönünde karar aldı…

Karara bir üst mahkemede itiraz ettik. Çünkü kararın hiç bir hukuki dayanağı yoktu. Üstelik yetkisiz mahkemeden alınmıştı. Üst mahkeme jet hızıyla itirazımızı reddetti.

Bunun üzerine yüksek mahkemeye başvurduk. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, 27.06.2018 tarihinde 2018/806 E, 2018/974 sayılı kararı ile toplatma kararını kaldırdı. Kitap serbest kaldı. Kararda şöyle denmişti; “Dava konusu edilen kitapta ortaya atılan iddiaların genel olarak bir takım gazete, haber ve makalelere, mahkeme kararlarına, internet ortamında yayınlanan bir takım belgeler, televizyon yayınları gibi kaynaklardan elde edilen bilgiler temelinde oluşturulduğu, kullanılan kaynakların büyük çoğunluğunun herkes tarafından anlaşılabilir nitelikte açık kaynaklar olduğu…” Bu gerekçelerle yüksek mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği kararı kaldırmıştı. Böylece kitap her yerde satılmaya başlandı.

Emrullah, beni savcılığa da şikâyet etti. Savcı değil sanki babasının oğlu imiş gibi istemediği yoktu. Hatta kitabı basan matbaacının, editörün bile yargılanmasını, mahpus damlarında çürütülmesini istiyordu. Daha neler neler…

Şimdi düşünün Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ve diğerleri kitap toplatamamış, zira kitap toplatma ortaçağ da kaldı. En azından biz öyle biliyorduk. Ne garip ki, Emrullah yetkisiz bir mahkemeden, haksız bir karar alabiliyor ve kitabı toplatıyor.

Yine ne garip ki, yetkisiz mahkemenin bir üstü de aynı haksız, hukuksuz, yasalara aykırı bu kararını onaylıyor. Taa ki istinafa kadar. İstinafta hak yerini buluyor ama aylarca süren bir gecikmeyle…

İnsan düşünmeden edemiyor; bu hakimler kanunun böylesi açık maddelerine rağmen nasıl böyle bir karar verebiliyorlar?

S.S Otomotiv Yedek Parça Kooperatifi;Emrullahla ortaklık yapma yanlışına düşenlerden.

S.S Otomotiv Yedek Parça Kooperatifi ve Emrullah, kooperatifin 136 dönümlük arazileri üzerinden kat karşılığı, otel, okul alanı, cami vs.vs. yapılması karşılığı anlaşma yapıyorlar…

Turanlı, Sarıgül zamanında Maslak’ta bulunan 6.601 metre karelik arazi için ruhsat aldı. Ruhsatın usulsüz olduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi başlayan inşaatı durdurdu ve temeli kendilerine doldurttu.

Emrullah uyanık ya arazinin %37’sini üzerine almıştı. Kooperatifin açtığı “Tapu iptali ve tescil” davası devam ediyor.

Emrullah, 121 nolu parselde bulunan 4742 m. Araziye de Okul yapacaktı ama yıllar geçti tık yok.

Emrullah, Kadiköy’de camiye haciz koydurmakla ünlenmişti. Ne garip ki, 137 nolu parselde yer alan 1823 metrelik alana da cami yaptırmak için anlaşma yapmıştı. Şimdi diyeceksiniz ki, “camiye haciz koyduran biri hiç cami yapar mı?”

Çok doğru tabii ki yapmadı…

11 Mart 2019 tarihli Cumhuriyet gazetesinin manşeti “Mashattan skandalı”ydı. Haberde; “Tartışmalı projelere imza atan Taşyapı’nın ünlü Mashattan konutlarına 10 sahte iskân belgesi (yapı kullanım izni) verildiği ortaya çıktı” deniyordu.

Tarih; 25 Nisan 2019... Skandalın davası başlıyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından dönemin Şişli Belediye Başkanlığı İmar Komisyonu Başkanı Cemil Vasken Barın ve Faruk Akar hakkında “Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği” suçundan hazırlanan iddianamede proje için 10 iskân belgesinin sahtecilikle oluşturulduğu ve imzaların yetkililer tarafından değil, başkaları tarafından atıldığına dikkat çekiliyordu.

Olaydan zarar gören İbrahim Ceylan, S. S. Otomotiv Yedek Parça İthalat ve Toptancılık kooperatifi yönetim kurulu üyesi başta olmak üzere insanlar şikâyetlerini şöyle dile getiriyordu:
“Bu olaydan dolayı üyelerimiz tapularını alamamaktadır. Zararımız var. Aynı zamanda iskân belgesi olmadığından binayı teslim alamıyoruz”.

Aynı kooperatifte yönetim kurulu üyesi olduğunu söyleyen müşteki Fatih Mehmet Oruç da “İskan olmadığı için bankalar kredi vermedi. Şikâyetçiyiz, cezalandırılmasını istiyoruz” diyordu.

Yine şikayetçilerden; Selami Yanık ise “İskan belgesi seçimlerden 3 gün önce sahte olarak alınmış ve iskân harcı yatırılmamıştır” sözleriyle bir başka usulsüzlüğe dikkat çekiyordu.

Kooperatif avukatı ise “Taş Yapı görevlilerinin sanık olarak bu dosyada olması gerekirdi’ diyerek TAŞYAPI görevlilerinin ve Emrullah’ın korunmasına dikkat çekiyordu.

Emrullah kooperatifin arsalarına göz dikti ya bakın, Taşyapı firmasının kooperatife açtığı tazminat davasında bilirkişiler dosyadaMashattan’a ait hiçbir teknik proje, gerçek iskan, ve tadilat ruhsatı olmaksızın önce kökrapor ve ayniyle vaki alelacele ek rapor düzenleyip kooperatifi müteahhitte karşı tam damüteahhittin el koymaya çalıştığı arsaların değeri kadar miktarda borçlu çıkarmışlar.

Ne güzel değil mi? Arsalara havadan el koy…

Bilirkişilerin teknik projeler olmadan neye göre karar verdikleri meçhul. Çünkü dosyayailgili belediyeden “bizde hiçbir teknik proje yok” diye yazı gitmiş.

2014 yılında Taşyapının kooperatife dava açtığı tarihlerde, Mashattan’ın Yapı DenetimFirması olan Standart Yapı, Mashattan Sitesine ait kendilerinin imzaladığı bir iskanbelgesinin bulunmadığı buna mukabil kendi ifadeleri ile “ortada dolaşan iskan belgesi”ne dayanarak hiçbir işlem yapılmaması için Sarıyer Kaymakamlığına, belediyeye,tapuya ve çevre ve şehircilik Bakanlığı İstanbul il müdürlüğüne uyarı yazıları yazmış.

Müteahhitin sorumlu olduğu inşaat başlarken alınan yapı ruhsatının tadilatprojesi tasdiki yine müteahhit tarafından tadilat ruhsatına bağlanmadığı içinusulsüz olduğu görülüyor.

Hem tarafları farklı olan başka bir davadaki bilirkişi heyetihem de Mimarlar Odası Genel Sekreterliği de yapmış olan yüksek mimartarafından dile getiriliyor ve bu yazılı raporlara rağmen Taşyapı davasındabilirkişiler bu hususları görmezden gelerek skandal bir rapor hazırlıyor. Mahkeme debütün bu itirazlara rağmen bilirkişi heyetini değiştirmeksizin rapora göre apar topardosyayı karara bağlıyor.

Kat karşılığıinşaat sözleşmesine göre iskan olmadan kooperatif yönetiminin ipotekleri kaldırmasımümkün olmadığı halde, sahte iskana ilişkin yargılamaya rağmen bizzat mahkemekendisi yasalara aykırı olarak ipoteklerin kaldırılmasına karar veriyor.

Dosya karara çıkmadan önce mahkeme dosya ile ilgili aniden görevsizlik kararı veriyorTaşyapının avukatları acele istinafa götürüyor. İş bu görevsizlik kararını acele İstinafagötüren TAŞYAPI, Türk yargı sisteminde görülmeyen bir çabuklukla (2 gün içinde) sonuçalıyor ve istinaf mahkemesi görevsizlik kararı veren mahkemenin görevli olduğu kararına varmış ve dosyayı ışık hızıylatekrar mahkemeye göndermiştir. Mahkeme de dosya kendisine geldikten 15-20 günsonra hemen dosyayı karara çıkarmak amacıyla duruşma koymuştur.

Türk mahkemelerinde İSKANI SAHTE, YAPI RUHSATI SAKAT, TADİLAT RUHSATIOLMAYAN, TEKNİK PROJELERİNİN (MEKANİK, ELEKTRİK ELEKTRONİK, ISI VS.) HİÇBİRİSİ BELEDİYEDE BULUNMAYAN, MÜTEAHHİT FİRMA SAHİBİNİN İNŞAAT SIRASINDA (FAZLA İMALATLARIN TÜM HUKUKİ VE MALİ SORUMLULUĞU TARAFIMA AİTTİR) TAAHHÜDÜNE RAĞMEN, yasaya aykırı karara imza atan İSTANBUL 3 ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ son duruşmasına kooperatif denetçilerinden Mahmut Yoğurtçuoğlu ve Ercüment Börekçi de dinleyici olarak iştirak ediyorlar ve hakim sonduruşmada taraf avukatlarını dinleyip bütün bu itirazlara rağmen “biz zaten kararımızı vermiştik” diyerek, karar(!) veriyor…

Şimdi diyeceksiniz ki, “Bu ülkede savcılar yok mu? Var mı?

İstanbulCumhuriyet Başsavcılığı’ndaki yapı kullanma izin belgesinin sahteliğine ilişkin soruşturma dosyasında şikayet edilenler arasında Taşyapı yetkilileride bulunmaktaydı.

Şikayet edilen TAŞYAPI’nın sahibi Emrullah Turanlı şüpheli sıfatı ile çağrılmamış, ifadesi alınmamıştı.

Savcılık dosyaaşamasında sadece bilgi edinmek amacıyla çağrılan Taşyapı’nın işlerini takip eden,şirketin resmi hissedarı ya da sahibi olmayan ve kendisini “Danışman” olarak tanıtan Nedim Hattap isimli şahıstan bilgi alınma yoluna gidildi.

Soruşturma yürütülürken iskân belgelerinin üzerindeki imzalarının incelenmesi içinAdli Tıp Kurumu’na gönderildiği sırada dosyaya o dönemde bakan savcı TAŞYAPI avukatının talebi üzerine “4 senedir bakmakta olduğusoruşturma dosyasının aslında SAHTE İSKAN soruşturması olmadığını, İskanınsahteciliği ile ilgili bir durum olmadığını” belirterek SARIYER BELEDİYESİNE hitabenskandal bir yazı yazdı.

Birkaç gün sonra savcı,  Bilişim Suçlarına atanmış yerine gelen savcı dasoruşturmaya TAŞYAPI ismini hiç zikretmeden devam etti.

İnsan sormadan edemiyor; Emrullah’ı yargıda kimler neden koruyor?

Önceki ve Sonraki Yazılar