Bilmece

25 yıllık,
50 yıllık,
100 yıllık,
Emperyal projeler yapar.
Bu projeleri gerçekleştirmek için;
Uygun coğrafyalar bulur.
O coğrafyalarda “ ahali başları” seçer.
Bunlar;
Tilki ile Tazı’dır.
(Sürünün önündeki keçi misali)
İki çeşit hap kullanır;
Enerji hapı,
Uyku hapı.
Enerji hapıyla ;
Tilkiye kaç,
Tazıya tut emri verir.
Uyku hapıyla da,
İkinci bir talimata kadar uyu emri.
Ahali başları tilki ile tazı uyur uyumaz,
Ahaliye dalar.
Dalınca;
Gerici ilericilik pompalar,
Zengin fakir yaratır,
Din iman edebiyatı yapar,
Mezhepleri kaşır,
Uyutmayı “ dizi” filmleriyle pekiştirir.
Derken;
O coğrafyada yaşayan” ahali” üzerinde istediğini
elde eder.
Ahali başı “ tilki ve tazıyı” uyandırır.
Kaç,
Yakala,
Uyu taktikleri devam da devam eder...
Bilmeceyi çözebildiniz mi?
Hadi fazla uzatmayayım,
Bu emperyal yaramaz;
Ahali başı tilki ile tazıyı pazarlayan çerçidir çer-
çiii...
Bu çerçi;
Atatürk korkusuyla,
Anadolu’ya girememişti,
Ahaliye dalamamıştı...
Ne zamanki çok övündüğümüz” 46 ruhu” kapı-
ları açtı!
Çerçi de içeriye girdi.
Peki, bu çerçi kim?
O günden itibaren;
Anamız,
Babamız,
Her ama her şeyimiz.
İşte bilmecenin cevabı!
ABD’dir ABD eeee...

Önceki ve Sonraki Yazılar