Yaşıtımız vergi 

Maliye Bakanı Naci Ağbal: “Mevcut KDV sistemi, yerli üretimin aleyhine çalışıyor, yatırımın, üretimin, istihdamın ve ihracatın önünde ciddi bir engel, 32 yıllık kanununun artık reforma tabi tutulması lazım” demiş.

Gerçekten önemli bir tespit! Ayrıca Sayın Bakan sistemin ithalata yaradığını, ihracatı teşvik etmediğini ve hala özel sektöre 140 milyar  KDV borcu olduklarını.

TİM toplantısında söylemiş. 

Türkiye’nin bir dolaylı vergi ülkesi olduğunu biliyoruz.

Vergi gelirlerimizin nerede ise yüzde 70’i dolaylı vergi, yüzde 30 ise doğrudan.

Kişilerin gelirlerinden toplayamadıklarınızı adil olmayan bir biçimde tüketimden topluyorsunuz.

Yüksek oranlar uyguluyorsunuz.

Gereksiz ayrıcalık ve indirimler yapıyorsunuz  Türkiye’de 59 milyon seçmen var, bu 59 milyon vergi mükellefi demek aslında. Ancak tüm vergi mükelleflerimizin sayısı 5, 5 milyon bile değil. Mükelleflerinizin gelirlerini izleyemiyorsunuz demektir.

25 milyon işgücümüz görünüyor, bu durumda  kayıt içinde olmayan belki bir 25 milyon daha işgücü var demektir.

Bunları da izleyebilmeniz için mükellef haline getirmeniz gerek.

18 yaşının üzerindeki herkes mükellef olacak, tüm gelirlerini beyan edecek giderlerini ise indirecek sizde kabul edeceksiniz.

Giderini beyan edenin, geliri var demektir.

Sayın Bakan bu yıl vergileri artırmayacağız, diyor ama kendi de KDV  de bir reformdan söz etmiş.

Türkiye’nin kamu açıkları TL cinsinden ilk 6 ayda 25 milyar olunca, ne yapacaksınız, dolaylı vergilere yükleneceksiniz  demektir ki, çok tehlikeli.

Gerçekten Türkiye’de vergi reformu yapmak tarihe geçmek demek.

Gelir Vergisi kanunu benimle yaşıt. KDV 32 yaşında…

Artık ikisi de çağa uymuyor, istihdamın, ihracatın, üretimin, önünü açmıyor.

ABD en yüksek tüketim vergisi New York eyaletinde; yüzde 9. Bazı eyaletlerde bu oran yüzde 5-6. Bizdeki oranları size hatırlatmayım.

Aslında bu bir fırsat! 2018’a kadar Türkiye’deki vergi sistemi zamana uyum sağlarsa, (Bakan İngiltere örneğini  vermiş) önemli bir adım atılmış olur.

Siyaseten, tüm Türkiye’yi kayıt altına almak kolay olmayabilir ama siyasetçi de bu KDV sistemi ile bir de sadece dolaylı vergi alarak işin gitmeyeceğini artık iyi biliyor. 

Belki i KDV sistemi ile başlamak, onu değiştirmek ve dünya koşullarına uydurmak bir çare ama yetmiyor.

Yine de yürütmenin başında bulunan birinden, bir Bakandan bazı gerçeklerin dile getirilmesini duymak  sevindirici.

Önceki ve Sonraki Yazılar