Mustafa Gözaydın

Mustafa Gözaydın

Güney Kore Nasıl Bu Kadar Zengin Oldu? 

Güney Kore, son 60 yılın en büyük ekonomik dönüşümlerinden birini yaşamıştır. 1960'larda tarıma dayalı bir ekonomi olarak başladı, 2018'da gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) açısından dünyanın  büyük ekonomilerinden biri haline nasıl geldi?

Sadece yarım yüzyıl önce, ülke, dünyadaki en fakir ülkelerinden biriydi Kuzey Kore'den çok daha kötü bir ekonomiye sahipti.

Kore Savaşı'ndan sonra (1950-53), harap halde, yaşam süresi 50 yılın altına düşmüş bir ülkeydi.

Tek bir nesilde Güney Kore açlıktan refaha, yoksulluktan hayırseverliğe geçti. 1955'te Güney Kore’nin kişi başına düşen GSYİH’sı 64 dolardı. Bugün yaklaşık 500 kat 30.000 $ 'ın üzerine yükselmiştir.

Chaebol, devlet kontrolündeki ekonomik planları yöneten ve disiplinli, kollektivite düşünen bireyler arasındaki yakın işbirliği, Güney Kore'yi tek bir nesilde korkunç yoksulluktan kurtardı.

Ülkesini yoksulluktan kurtarmak  için  devlet tarafından başlatılan, ihracata yönelik ekonomik planlar hazırladı. İmtiyazlı krediler, sübvansiyonlar ve vergi indirimleri ve sınırlı lisanslama gibi argümanları  kullandı. 

Bugünün önde gelen yarı iletken üreticilerinden biri olan Samsung, yarı iletken üretiminin temelleri için, sırasıyla bir Japon ve bir Amerikan yarı iletken üreticisi olan Sharp ve Micron'a danıştı. İlk olarak 1968'de Ford Cortina'yı monte etmek için bir Hyundai otomobil fabrikasını kurdu.

Samsung, televizyon, radyo ve çamaşır makineleri ihraç etmeye başladı. Hyundai 1975 yılında ilk arabası Pony'yi yaptı.

1961'de Güney Kore’nin toplam ihracatı yalnızca 42 milyon dolar olarak gerçekleşti. 1977'ye gelindiğinde bu rakam 10 milyar doların üzerine çıkmıştı.

Sert askeri kültür, her ikisi de Konfüçyüs değerleri ile - yaşlılara saygı duymak gibi - ve Korece'nin çeşitli onur seviyelerine sahip olmasıyla mükemmel bir şekilde birleşti.Yukarıdan aşağıya bütün yapılar, verimlilik yarattı ve Güney Koreliler arasında ortak bir düşünce kültürü oluştu. Güney Koreliler  daha büyük bir topluluk içindeki rollerini düşünmeye, bireysel benliklerinden daha büyük ve daha önemli bir şeye hizmet etmeyi öğrettiler - çalıştığı şirket ya da parçası oldukları millet olsun. .

Chaebol, yeni çalışanlarını hem fiziksel hem de zihinsel olarak titiz bir şekilde eğitti. Güney Koreliler yalnızca kişisel başarı için değil, çalıştıkları şirketlerin ve nihayetinde de anavatanlarının gelişimi için de çaba harcadılar. 

Önceki ve Sonraki Yazılar