Mustafa Gözaydın

Mustafa Gözaydın

Tarımda  kırsal dönüşüm 

Yoksullukta milyonlarca insanın hayatını iyileştirmenin en etkili yolu, gelişmekte olan ülkelerde tarımı desteklemektir. Dünyadaki yoksulların çoğu çiftçi ve gelirlerinin çoğunu gıdaya harcarlar. Bir ülkenin tarım sektörünü dönüştürmek, yeni işler yaratabilir, gelirleri arttırabilir, yetersiz beslenmeyi azaltabilir ve ekonomiyi orta gelirli büyümeye giden bir yolda başlatabilir.

Aslında, hemen hemen her sanayileşmiş ülke, tarımsal bir dönüşümle ekonomileri yükselmeye  başlamıştır.Son 20 yıl içinde tarım sektörüne yatırım yapan Brezilya, Çin ve Vietnam  ekonomilerini  iki katına çıkarmışlardır.

Tarımsal yatırımlara öncelik verilebilirse ve doğru adımlarla  dönüşümün karmaşıklığını yönlendirmek de kolay olacaktır. Hükümetlerin aynı anda birden fazla hedefi karşılayan tarımsal dönüşümler aradığı bir dönemde geleneksel ekonomik gelişme ve yoksulluğu azaltma hedeflerine ek olarak, hükümetler tarımsal dönüşüm planlarını, örneğin iklim açısından akıllı stratejileri, kadınların ekonomik güçlenmesini ve biyo çeşitliliği göz önünde bulundurarak Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine odaklanılması gerekir. Tarımsal dönüşümün itici güçleri çok boyutlu, birbiriyle ilişkili ve zaman içinde değişen ancak pragmatik teşhis ve ulusal öncelikler konusunda karar vermede daha iyi bir fırsat sağlamak için kategoriler halinde düzenlenebilir. 

İlk olarak, dönüşüm planları kurumsal  yönetim mekanizmalarındaki ve politik ortamındaki değişiklikler, tarımsal dönüşümü hızlandırma olasılığını önemli ölçüde etkileyebilir. İkincisi, ulusal tarımsal plan veya stratejinin kalitesi çok önemlidir. Son olarak, ulusal tarım planını yerinde etkiye dönüştürmek için neyin gerekli olduğuna odaklanmaktır. 

Önceki ve Sonraki Yazılar