MAZHAR OSMAN

Mazhar Osman, adı Türkiye’nin en ulaşılmaz yerlerine kadar yayılmış, uluslararası alanda da tanınmış bir tıp bilginimiz. 

Yüzlerce yılın klasikleşmiş köhne tedavi yöntemlerini kökünden yıkarak ruh ve sinir hastalıkları konusuna çağdaş tedavi sistemini sokan ,’’deli’’ ve ‘’tımarhane’’ kavramlarının yerine ‘’akıl hastası’’ ve ‘’akıl hastanesi’’ tanımlamalarını getiren, kişilerin aşağılanmalarının önüne set geren Mazhar Osman, topraklarımızda ‘’Lokman Hekim’’den bile daha çok tanınır duruma gelmiştir... 

Kısaca "Mazhar Osman" olarak ünlenen Mazhar Osman Usman, tıp alanındaki reformları ve atılımları nedeniyle, kendisini çekemeyenler tarafından ‘’Pek sağlam akıllı değildir’’ diye tanımlanmasına karşın umursamazlığını sürdürmesini bilmiştir. 

Bir gün çok yakın bir arkadaşının kendisine ‘’Yahu hoca, bazı kimseler senin için 'delidir' diyorlar...’’ demesi karşısında alabildiğine bir serinkanlılık ve kendisine has yüksek espri gücü ile verdiği şu yanıt çok ünlüdür; 

‘’Onların benim için 'deli' demeleri hiçbir şey ifade etmez dostum. Yeter ki ben onlar için 'delidir' demiyeyim!..’’ 

Ordinaryüs Profesör Doktor ve Bakırköy Akıl Hastanesi’nin Başhekimi Mazhar Osman’ın bu esprisinde bir gerçek de gizliydi; 

Zira Mazhar Osman’ın ‘’delidir’’ dediği bir insanın akıllı olduğunu ispata olanak ve olasılık olamazdı... 

Deli-dolu davranışları görülenlere ‘’Seni ancak Mazhar Osman paklar’’ veya ‘’Mazhar Osman’ın gözü kör olsun seni görmediği için’’ denilmesi, anormal hal ve davranışları bulunanlardan ‘’Mazhar Osmanlık’’ diye sözedilmesi Türk diline yerleşmiş deyişler olmuştur. 

Esprileri yıllardan beri dillerde dolaşmakta olan Mazhar Osman’ın çok tanınan bir öğrencisi hakkındaki şu sözleri de pek ünlüdür; 

O, aklına koyduğunu yapar. Ancak yaptığı ile de yetinmez. 'Mebus olacağım' der, hakikaten olur. Sonra 'bakan olacağım' der, bakarsınız olmuştur. Bu sefer 'Başbakan olacağım' diye tutturur, ona da erişir, Reisicumhur olmak ister sonra, bir bakarsınız ki; olmuştur! 

Bununla da yetinmez,(bu sefer "peygamber olmak" hevesine kapılır. 

Kendine göre bunu da başarır. 

Fakat yine tatmin olmaz; bu sefer de "Allah" olmak ister. Ve işte o zaman alıp bana getirirler kendisini...’’ 

 

Not - 1: Ordinaryüs Mazhar Osman Usman, Türkiye’de 18 yaşında Ege Ekspres Gazetesi’nin yazı işleri müdürlüğüne getirilen ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından ‘Meslekte 60.yıl’ ödülü ile onurlandırılan ‘gazetecilerin eniştesi’, rahmetli ’Karşıyakalılar’ın ‘Körli Erkin’i Erkin Usman’ın dedesidir. 

 

Not - 2: 1 Eylül 1951 günü İstanbul’da hayata gözlerini yuman Mazhar Osman’ın yaşamsal değerdeki sözleri ve anlatıları özellikle bugünlerde bizlere de ders olmalıdır...

16851749766685034679867548975881.jpg

Önceki ve Sonraki Yazılar