MERHABA 2022

 

 

Merhaba güneşli günler görme, beyaz türküler söyleme yolunda kavga verenler merhaba...

Merhaba aydınlık bir ülke yaratmak isteyenler merhaba...

Merhaba ateş karşısında demir dövenler, ekmek pişirenler, döküm dökenler, zemheri ayazında ilk horozda kalkıp çifte gidenler, kızgın ateş altında yolma yolanlar, buğday kazanıp gıgıl yiyenler, alınterini ekmeğine katık yapanlar merhaba...

 

****

Merhaba kurtlar, kuşlar, kuzular ve de tüm canlılar merhaba...

Merhaba güller, karanfiller, sevda çiçekleri merhaba...

 

****

Merhaba mapuslarda zindanlarda çürütülen basın emekçileri, bilim insanları, sanat yaratıcıları, insan hakları aktivistleri merhaba...

Merhaba hiçbir zaman af dilemeyenler, yenilmeyenler merhaba...

Merhaba hiçbir zaman da hiç kimseden af dilemeyecek, yenilmeyecek demir evlatlarımız merhaba.

 

****

Merhaba, Dağlarca gibi “insan esirliği / memlekete sığmaz / millet esirliği / yeryüzüne’’ diye haykıranlara merhaba...

Merhaba gelmesi yaşam boyu dileğimiz olan özgürlük, barış, demokrasi, insan hakları olan düşüncelere merhaba...

Merhaba "güneş dağların ardında doğmadan" diyenler merhaba...

 

****

Merhaba Türkiye halkının bağımsızlık ve kurtuluş mücadelesi yolunda ser verenler merhaba...

Merhaba “Demokrasi için / Eşitlik ve hürlük uğruna / Bir mermi de benden aslanım / Bir mermi de benden / Bir mermi de benden / Zafer topları, mübarek namlular’’ merhaba...

 

****

Merhaba "adamı adam eden" analarımız, bacılarımız, kadınlarımız merhaba...

Merhaba çocuklarımız, gençlerimiz, ak saçlılarımız merhaba…

Merhaba Türkiye merhaba... 

 

****

Merhaba Roma’ya başkaldıran Spartaküs merhaba...

Merhaba Suriye’de, Makedonya’da, Filistin’de ve bütün Akdeniz dünyasındaki isyancı köleler merhaba...

Merhaba Bergama’da ayaklanarak “Güneş Devleti’’ kuran köleler merhaba...

Merhaba İran’da Mazdak Hareketi’ni yaratanlar merhaba...

Merhaba Bizans’ta sayısız ayaklanan köleler, köylüler ve şehir yoksulları merhaba...

Merhaba İslam Dünyası’nda Babek, Karmati ve Zengin köle isyancıları merhaba...

Merhaba Anadolu’da Baba İshak, Börklüce Mustafa ve Şeyh Bedrettin önderliğinde isyan eden köylüler merhaba...

Merhaba Çin’deki köylü isyanını yaratan Li-Zu Cen merhaba...

Merhaba Almanya’da Tomaz Münster’in, Bohenma’da Jan Hüs’in, İngiltere’de Vat Taylır’ın, Fransa’da Jakeri taraftarları merhaba...

Merhaba Rusya’da Stenka Razin ve Pugaçev’in isyancıları merhaba...

Merhaba bütün Avrupa’da Orta Çağ'ın köhne feodal dünyasını yüzyıllar boyu altüst eden isyanları yaratan ezilen serfler merhaba...

 

****

Merhaba insanlık tarihinin karanlık yüzyılları boyunca milyonlarca emekçinin kurtuluş umudu olanlar merhaba...

Merhaba yeryüzünde ilk ulusal kurtuluş savaşını gerçekleştiren ve yedi düvele diz çöktüren Mustafa Kemâl Atatürk merhaba...

Merhaba 2022 merhaba...

Önceki ve Sonraki Yazılar