Ömer Adıgüzel

Ömer Adıgüzel

Bir ömür nasıl yaşanır?

Yaşantılara dayalı öğrenmiş, deneyimli ve her söylediğinin arkasında bir bilgi yatan kişinin yaşama ilişkin önerileri her zaman ilgi çeker.

Deneyimli geçmişini aktaran kişi Prof. Dr. İlber Ortaylı ise bu önerilere ilgi daha da fazla artar.

İlber Ortaylı hocanın Yenal Bilgici ile yaptığı uzun söyleşi kitabının odağını, 'Hayatta doğru seçimler için öneriler' oluşturmaktadır.

"Bir Ömür Nasıl Yaşanır?" başlıklı kitabın (Kronik Yayınları, 2019) hemen her sayfasında yaşam boyu öğrenmenin önemli ipuçlarını bulmak mümkün. Ona göre bir ömürde, herkes kendi tarihinin mimarıdır. Hayat derbederlik ve tembellik için çok uzun, fakat hırsla, yağma ve haydutluk yapmaya değmeyecek kadar kısadır. Ortaylı, “Gençken güzel olanların yaşlılığa doğru fiziki değişimle ellerindeki güzelliği kaybettiği bilinir. Bazı insanlar vardır ki hayat yolunda ilerledikçe ilginç, saygın ve hatta güzel olmaya başlarlar” vurgusunu yaparken insanın kendisini ruhen huzurlu tutması, bunun için de gereksiz ihtiraslara kapılmaktan vazgeçmesi ve şahsi ihtiraslardan kendini sıyırması gerektiğini söylemektedir. Sözgelimi bunun için kişi ömrünün hangi döneminde ne yapması gerektiğini çok iyi bilmeli, öykü, roman gibi sakinleştirici okumalar yapmalı, iyi müzikler dinlemeli, nitelikli filmler izlemeli, nasıl seyahat edeceğini bilmeli, kimden neyi, nasıl öğreneceğini kavramalı ve nasıl çalışacağından emin olmalıdır.

İnsan önce kendini, sonra çevresini yaşadığı şehri ve ülkeyi de çok iyi tanımalıdır.

İlber Ortaylı için hayat sadece verimli yaşanmamalı aynı zamanda onu güzel kılacak yolların da önemsenmesi ile daha anlamlı olabilir.

İlber Ortaylı, 'Bir Ömür Nasıl Yaşanır?' kitabıyla hayatın bir tür provasını sunuyor, özellikle yaşamını hala planlamayan gençlere.

Önceki ve Sonraki Yazılar