Ömer Adıgüzel

Ömer Adıgüzel

BİR TOPLUMUN İNTİHARI

Yaşanılan toplumla olan tüm bağlar kopmuşsa, arada yoğun bir kuralsızlık ve belirsizlik oluşmuşsa o toplumda yaşayan bireylerde intihar eğilimi artıyor.

Peki, bir toplum nasıl intihar eder? Bu bir kuralsızlık kadar aynı zamanda toplumun da kendine yabancılaşması demektir. Tıpkı birey gibi toplum da kendine yabancılaşabilir.

Bir bireyi intihara götüren tüm olgular toplum için de geçerlidir. Toplum da birey gibi değiştirilemeyen belirsizliği ve kuralsızlığı yaşarsa o toplum da intihara doğru gider.

Etik ve ahlakı kurallar anlamsızlaşıyor ve belirsiz hale geliyorsa, yasalar tam bir bilinmezlik içerisinde yürüyorsa o toplum intihara doğru gider.

Başta devlet kurumları olmak üzere güven kaybolmuşsa, toplum içinde yaşayan bireylerle bağlar kopmuş ve hemen her yerde kuralsızlıklar hâkim olmaya başlamışsa o toplum intihara doğru gider.

Birey içinde yaşadığı toplumda başarılı olma yolları artık tıkanmaya başladığını görürse o toplum intihara gider.

Geleceğe yönelik hedefler geriliyorsa, başka bir gelecek görünmüyorsa, bir boşluk ve hiçlik duygusu hâkim olmaya başlamışsa o toplum intihara doğru gider.

Güven duygusu yok olmuş ve yeniden inşaası da kolay görünmüyorsa o toplum intihara doğru gider.

Hele de o toplumda beceri, ehliyete dayalı bir başarı ve yükselme olanağı azalmışsa, işsizlik artmışsa, haksızlıklar derinleşmeye başlamışsa, toplum kendi bireyleri ile yapıcı ve olumlu iletişim kuramıyorsa o toplum intihara doğru gider.

Belirsizlik ve kuralsızlık o toplumu intihara götürür.

Önceki ve Sonraki Yazılar