Ömer Adıgüzel

Ömer Adıgüzel

Ezberde iyi yaratıcılıkta kötü olmak!

Kısa adı PISA olan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı Direktörü Andreas Schleicher’in Türk eğitim sistemi ve PISA sonuçlarına ilişkin sorulan sorulara verdiği yanıtlardan biri: “Ezberde iyi yaratıcılıkta kötüsünüz” sözüdür.

PISA Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından üçer yıllık dönemler halinde, 15 yaş grubundaki öğrencilerin yaşamları boyunca edindikleri bilgi ve becerileri değerlendiren bir araştırmadır. Öğrencilerin öğrendikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanma becerisine odaklanan PISA’nın, Türkiye açısından sonuçları kötü sayılabilecek bir düzeyde çıkıyor. “Ezberde iyi, yaratıcılıkta kötü olma” bunun nedenlerinden biri olarak değerlendirilebilir.

Yaratıcılık daha önce kurulmamış ilişkileri kurarak ortaya yeni ürün ya da düşünceler oluşturma sürecidir. Yaratıcılık sözcüğünün kendinden korkulduğu bir eğitim sisteminde yaratıcı çocuklukları yetiştirmek de zordur.

“Türk öğrencilerin verilen hangi görevlerde daha iyi hangilerinde kötü olduğuna baktığımızda bir şey dikkat çekiyor. Öğrendikleri bilgiyi yeniden üretme görevi –yani bir şeyi ezberlemek ve onu kâğıda dökmek görevi- verildiğinde çok iyi notlar alıyorlar. Fakat ellerindeki bilgiyi yaratıcı bir şekilde uygulamaları istendiğinde zorlanıyorlar. Çelişki şu: Türk öğrencilerin iyi oldukları alanlar artık dünyada daha önemsiz…” tümcelerini söyleyen Andreas Schleicher yeni yetenek çeşitlerine ihtiyaç olduğunu, Türk eğitim sisteminin buna uyum sağlayamadığını vurgulamaktadır.

Yaşantılara dayalı öğrenme ve bu öğrenmeleri sağlayacak etkileşimli yöntemler yaratıcılıkta iyi olmanın çözümlerinden biridir. Yaratıcı drama veya drama spontanlığa dayalı özelliğiyle yaratıcı bireyi yetiştirecek önemli bir alan ve yöntemdir. Yaratıcı drama ile bilgi birlikte üretilir ve ezber bilgi önemini kaybeder. Bu nedenle yaratıcı dramayı tüm öğretmenlerin öğrenmesi ve meslek yaşamlarında uygulaması gerekir.

Yaratıcılıkta iyi ezberde kötü olmanın reçetesi yaratıcı dramadır.

Önceki ve Sonraki Yazılar