Ömer Adıgüzel

Ömer Adıgüzel

Yaşantılara dayalı öğrenme ve yaratıcı drama

Bir toplumda yeni ürünleri ortaya koyabilecek ve her alanda etkinliğini sürdürebilecek yaratıcı bireylere gereksinim duyulur.

Yaratıcı bireylerin yetişmesinde yaşantılar önemlidir.

Yaşantı, kişinin tüm algıları ve etkinlikleri ile kazandığı bilgi ve becerilerdir.

Yaşantı ile eğitim ve kültürlenme arasında yakın bir ilişki bulunur.

Birey bir yandan kendi kültürel çevresini oluştururken diğer yandan da yaşamını devam ettirmeli, sağlıklı, dengeli, uyumlu olmalı, kendini tanımalı ve gerçekleştirmelidir.

Bireyin yaşadığı çevre ile etkileşim içerisine girmesi onu olgunlaşma sürecine götürür.

Bu olgunlaşma süreci ile yaşantılara dayalı öğrenme de gerçekleşmiş olur.

Ezbere dayalı ve geleneksel yöntemlerin kullanıldığı eğitim anlayışında yaşantılara dayalı öğrenmeden söz edilemez.

Bu tür eğitim anlayışında yetişen birey, içinde yaşadığı yenilikleri yakalayamaz, sadece toplumun beklentilerine göre yaşayarak uygucu bir kişiliğe sahip olabilir.

Birey ya içinde yaşadığı grup ile hemfikir olacak, yani uygucu olacak ya da kendini tanıyacak, kendi görüş ve düşüncelerini savunacak, böylece grubun fikir birliğine karşı kendi bağımsızlığını, özerkliğini koruyabilecektir.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, toplumsal kurallarla beklentiler arasındaki dengenin nasıl kurulacağıdır. Bu dengenin kurulmasında ve devam ettirilmesinde kişinin kendini ifade etme olanaklarının kısıtlanmaması, spontanlığının (kendiliğindenliğinin) sürekli geliştirilmesi ve ona yaşantı kaynaklı öğrenme ortamlarının sunulması gerekir.

Yaşantılara dayalı öğrenmede etkili yöntem ve disiplinlerden biri yaratıcı dramadır.

Yaratıcı drama; yaşamsal durumlardan yola çıkarak oyunlar ve canlandırmalarla yeni kurgusal dünyalar oluşturmaktır.

Bu nedenle yaratıcı drama yaşamın kendisi olarak da tanımlanabilir.

Gerçek dünya ile kurgusal dünyanın etkileşiminden örülü olan yaratıcı drama, canlandırmalar yoluyla bir bilinçlenme ve kültürlenme sürecidir.

Yaratıcı dramaya katılım için özel bir beceri ya da yeteneğe ihtiyaç duyulmaz ve yediden yetmişe (öğrenci, öğrenen, yetişkin) herkes katılabilir.

Katılımcılar yaratıcı drama ile kendilerinin merkezde olduğu çeşitili yaşamsal durumları canlandırırlar.

Bu süreç̧ içerisinde çeşitli rolleri üstlenen katılımcı, kendini ve çevresini daha iyi tanır, algılar ve çeşitli öngörüler geliştirir.

Bu nedenle yaratıcı drama çalışmaları aynı zamanda yaşantılara dayalı öğrenmenin kendisidir ve bir başka ifade ile yaşamın erken provasıdır.

Önceki ve Sonraki Yazılar