S. Ersu Hızır

S. Ersu Hızır

Anıtkabir

Kamuoyunun büyük tepkisini çeken Anıtkabir ‘e anlamsız, estetiği bozan, anıtsal bir mekânla ilintisi bulunmayan plastik çocuk oyun parkının bir firma tarafından kurulması ve Anıtkabir komutanlığınca bu firmaya teşekkür plaketi yazısı konulması haberini gazetemiz Yurt iki gün önce manşetten sizlere iletmişti.
Yazımızı yazdığımız saatlere kadar bu konuda yetkililerden bir açıklama gelmemişti. Anıtkabir kendisine özel çıkarılan kanun ve yayınlanan yönetmeliklere göre yürütülmektedir.
Yürürlükteki Anıtkabir hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin 2524 sayılı kanun 11.09.1981yılında resmi gazetede yayımlanmıştır.
Bu kanunun 3. maddesi “Anıtkabir’in her türlü giderleri Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden karşılanır” şeklindedir.
Bu kanunun 2. maddesi gereği 28.02.1982 tarihinde Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik yayınlanmıştır.
Bu yönetmeliğin birinci maddesi…
Madde 1 - 2524 sayılı Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun’un 2’nci maddesi uyarınca hazırlanan bu yönetmelik;
     a) Atatürk'ün aziz naaşının defnedildiği Anıtkabir ve bağlı birimlerinin bakım, onarım, korunma, güzelleştirme, tamamlama ve geliştirilmesini; yangın, sabotaj ve benzeri güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak,                   
     b) Hizmetin yürütülmesi için yönetim esasları ve kurumlar arası ilişkileri düzenlemek,                                                                     
     c) Anıtkabir'de yapılacak ziyaret ve törenlerle ilgili esasları düzenlemek,
     d) Atatürk'ün yaşamı ve hatırası ile ilgili belge, eşya, kitap ve diğer malzemelerin derlenmesini sağlamak,                                             
     e) Anıtkabir hizmetleri için kurulacak Komutanlığın kuruluş, kadro ve görevlerini saptamak amacıyla hazırlanmıştır” şeklindedir.
Anıtkabir içerisine oyun parkı konulması kimin fikridir? Hangi amaçla konulmuştur?
Oyun parkının kurulmasına Genelkurmay Başkanlığınca izin verilmiş midir?
Milli Savunma Bakanlığının bu konudan bilgisi var mıdır?
Kültür Bakanlığının ve Anıtlar Kurulunun bu konuda onayı var mıdır?
Anıtkabir Komutanlığı bu oyun parkını koyarken yönetmeliğin birinci maddesindeki tanımlardan hangisini uygun görerek böyle bir izni vermiştir?
Milyonlarca Suriyeli’ye ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanının ABD’den yaptığı açıklamalarla bu ev sahipliği için 25 milyar dolar harcayan bir ülkenin Cumhuriyetinin kurucusu, İlk Cumhurbaşkanı, İlk TBMM Başkanı, İlk Başkomutanı, Atası‘nın anıt mezarının avlusuna uygunsuz ve gereksiz 10 -15 bin Türk Lirası değerinde çocuk parkını hibe olarak koydurmaya ihtiyacı mı vardır?
Kim hangi yetki /yetkisizlikle bir firmanın reklamını yapma cüretini kendinde bulmakta beis görmemiştir?
Yetkililerden bu sorularımızın cevaplandırılmasını ve plastik oyun parkının ivedilikle kaldırılarak kamuoyunun sesine kulak verilmesini bekliyoruz.
Siyasi ve sosyal bilincinin gelişmesini, Cumhuriyet tarihini ve devrimlerini öğrenmek isteyenlerin ziyaret ettiği Anıtkabir’i oyun parkı kurarak yozlaştırma gayretinde bulunanları tarih ve Türk halkı affetmeyecektir.
Kuruluş tarihlerini geçmişlerini bilen toplumlar bugünün değerini anlayabilirler. Geçmişi değiştirme olanağımız olmadığına göre bilimin ışığında geleceğimizi planlamalıyız.
Osmanlı döneminde tarihçimiz Mustafa Efendi kendinden önceki padişah Kanuni Sultan Süleyman’la kıyaslama yapmasını isteyenlere;
“- Ve hayfa ki hükmü ezel şerefül mekân, bilmekin…”   
“Mevkiler onlara yükselenlere şeref vermezler; yükselenlerin kadri kıymetidir ki, mevkilere şeref bahşeder…”  demiştir.
Ülkesini işgalden kurtarmak için meşru, ahlaklı, haklı olarak emperyalizme karşı milletinin bağımsızlığı, onuru, şerefi iffeti için ulusal kurtuluş savaşını başlatan ve emperyalist ülkeleri yenilgiye uğratan Mustafa Kemal Atatürk Türk milleti için değerlidir kıymetlidir.
Bu paha biçilmez kıymetin değeri ölçülemez.
İşleyen demir ışıldar çağdaş fikirler yaşar.
Doğada en hızlı uçan, yükseklere çıkan nesne tozdur.
Toz uçuşur bir şeyin üstüne yapışır kalır, silinmedikçe toz tabakası kalınlaşır ve yer tutar. Onun için bir cismi parlasın diye silerler temizlerler. Biriken toz silinmezse üzerini kapladığı cismin matlaşmasına, parlaklığının görünmez olmasına neden olur.
Atatürk’ün nutuk ve diğer kitaplarını okuyan, devrimlerini özümseyen, Anıtkabir’i ziyaret eden örümcek kafalı olmayan milyonlar,  fikirlerinin ilk günkü güneş parlaklığında kalmasını sağlayan fikri hür vicdanı hür genç insanlardır.
Bu genç insanlar; Laik Demokratik Cumhuriyeti ve Atatürk devrimlerini ilelebet yaşatacaktır.
İyi pazarlar.

 

Önceki ve Sonraki Yazılar