Başka bir köylülük mümkün

Editörü olduğum “Başka Bir Köylülük” kitabı Yeni İnsan Yayınevi tarafından yayımlandı. Kitap Tarım Ekonomisi Derneği tarafından düzenlenen aynı isimli bir çalıştayda yapılan sunum ve konuşmalardan yararlanılarak oluşturuldu.

Ülkemizde köylü nüfusunu %5’in altına düşürdüğümüzde kalkınmış olacağımızı ileri süren saplantılı bir görüş vardı ve hâlâ var. Bu yönde epey ileri gidildi ise de bunun ne diğer sektörlere ne de tarıma ve kırsal kesime bir yararı oldu. Şimdilerde ithal etmediğimiz tarım ürünü bir elin parmaklarını geçmiyor. Kentlere göç eden köylü kitleleri ise işsizlik ve yoksulluk ile boğuşuyor.

Köylülüğün tasfiyesi eğilimine karşı hem ülkemizde hem de dünyada yeni bir uyanış belirdi. Dünyanın birçok köşelerinde agroekolojik ilkeleri benimseyen köylüler ve tüketiciler alternatif bir ekonomi oluşturabilmek için birlikte çalışabilecekleri yeni yollar arıyorlar. Yeni köylülük denilen bu değişimde çiftçiler bir yandan endüstriyel tarım sistemini terk ederek, fiyatları sürekli hızla tırmanan tarım ilacı, kimyasal gübre, sanayi yemi, mazot gibi endüstriyel girdilerden kurtulurken, diğer yandan ürünlerini ekolojik ilkeleri paylaşan tüketicilere doğrudan ulaştırmaya çalışıyorlar. Böylelikle aradaki büyük pazarlama marjı üretici ve tüketici kesimi arasında paylaşılıyor. Ekolojik köylü pazarları, topluluk destekli tarım toplulukları, gıda toplulukları ve çeşitli kooperatif deneyimleri küçük fakat ümit verici gelişmeler.

Yeni köylülük dediğimiz bu kesim ülkemizde ve dünyada eski geleneksel köylülerin değişimi, kentlerde yeni emeklilerin köylere taşınması ve genç profesyonellerin kırlarda kolektifler kurmaları ile oluşmakta. Brezilya’da Topraksızlar Hareketi'nde görüldüğü gibi kentlerdeki eski köylülerin tekrar kıra yerleştiği ve toprak reformu talep ettiği kolektif topluluk deneyimleri de var.

Çalıştayda dünya örneklerini sunan iki İtalyan akademisyenin sunuşları da kitapta yer aldı. Kitaba bu alanda geniş çalışmaları olan Jan Douwe van der Ploeg’un da bir makalesi eklendi.

Kitap İzmir'de Kitapsan ve Yakın; Ankara'da Kıta, Dost ve İmge; İstanbul'da Pandora, Paraf, Arasta’da ve diğer illerde D&R'larda bulunuyor. Ayrıca kitabı yeniinsanyayinevi.com adresinden de ısmarlayabilirsiniz.

Başka bir köylülük mümkün

Önceki ve Sonraki Yazılar