Ömer Adıgüzel

Ömer Adıgüzel

TEDMEM 2018 Eğitim Değerlendirme Raporu

TEDMEM, 2018 Eğitim Değerlendirme Raporu'nu yayımladı. TEDMEM Türk Eğitim Derneği’nin bir düşünce kuruluşudur. Eğitim sistemine ilişkin çeşitli araştırmalar yapan ve bunları yayımlayan kuruluş 2018 raporu ile Türkiye’deki eğitim sisteminin genel bir bakış açısını yansıtmaktadır.

Rapor, Yönetişim ve Finansman, Öğretmen Eğitimi ve Mesleki Süreç, Uluslararası Alanda Türkiye, Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki Teknik Eğitim ve Din Öğretimi, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri, Öğrenci Yönlendirme Sistemleri ve Özel Öğretim gibi ana başlıktan oluşuyor. Her bir bölüm eğitim sistemi içerisinde gelişen olaylara yer verirken mevcut eğitim politikalarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunuyor.

2018 Eğitim Değerlendirme Raporu'nda 2017 yılına göre, MEB bütçesinin merkezi yönetim bütçesi içindeki payı yaklaşık yüzde 1 azaldığı, eğitime ayrılan kaynakların ise Türkiye’nin eğitim hedeflerinin gerçekleştirilmesi için yeterli olmadığı vurgulanmaktadır. 6-13 yaş arası 154 bin çocuğun okul dışında kalması önemli bir bulgudur. Bu sonuç Türkiye’de öğrencilerin ortalama 12.1 yıl okulda kalmaları gerekirken sadece 8.9 yıla eşdeğer bir eğitim aldığını göstermektedir. Bu temel eğitim anlayışının hedefine ulaşmadığını da ortaya koymaktadır.

Ayrıca mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında kontenjanların doldurulamaması mesleki eğitim-işgücü piyasası ilişkisinin yanlış bir politikaya işaret etmektedir. Üniversite mezunu işsizlerin oranı bu tablodan daha vahim görünmektedir. Buna göre üniversiteli işsizlerin oranı yetişkinlerin işsizlik oranından daha yüksek bir seviyede bulunmaktadır. Hedefsiz ve işlevsiz bir 25-34 yaş grubuna ait eğitimli işsizlere yeni istihdam olanakları yaratmak sistemin en önemli görevleri arasında bulunmaktadır.

Raporda dikkat çeken sonuçlardan birisi de imam hatip okulları üzerinde olmuştur. 2012-2013 eğitim öğretim yılında bin 99 olan imam hatip ortaokulu sayısının 2017-2018 eğitim öğretim yılında 3 bin 286’ya çıktığı belirtilmektedir. Bu oranın bir ihtiyaç halinde mi yoksa politik gerekçeler nedeniyle mi arttığı konusunda bir belirlemeye rastlanmamaktadır.

TEDMEM raporunun bizce en önemli eksikliği tıpkı MEB 2023 eğitim vizyon belgesinde olduğu gibi üzerinde hiç durulmayan sanat eğitimi alanı olmuştur. Sanat eğitimi alanında neler olduğu, hangi okulların açıldığı, öğrenci sayıları, ne tür eğitim programlarının geliştirildiği, bu okullardan mezun olanların istihdamının ne oranda olduğuna ilişkin hiçbir soruya yanıt bulunmamaktadır. Türkiye’de ne yazık ki sanat eğitimi alanının yalnızca resim (görsel sanatlar) ve müzik eğitiminden oluştuğuna inanan anlayış, bu alanın gelişimindeki en önemli engellerden birini oluşturmaktadır.

Bu tür eksikliğe rağmen TEDMEM raporu Türk eğitim sistemi açısından önemli bir ayna işlevi görmektedir. Türk Eğitim Derneği amacı doğrultusundaki bu çalışmasından dolayı alkışı hak ediyor.

Önceki ve Sonraki Yazılar